Підбірка новин законодавства станом на 01.03.2018 року

 

Податок на додану вартість

Тимчасово, до 1 січня 2020 року, надано право на розстрочення сплати ПДВ при імпорті обладнання, що класифікується за визначеними товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД, яке ввозиться для власного виробництва (п. 65 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ). Порядок надання такого розстрочення КМУ затвердив постановою від 07.02.2018 р. № 85. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування – 21.02.2018 (опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр»).

 

Операції з постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію України,підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою у розмірі 7%:

1.        лікарські засоби, за умови:

¾      дозволені для виробництва і застосування в Україні;

¾      внесено до Державного реєстру лікарських засобів.

2. медичні вироби, за умови:

¾      дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;

¾      внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність.

У разі якщо не дотримано хоча б однієї із зазначених умов, операції з постачання таких лікарських засобів/медичних виробів оподатковуються ПДВ за ставкою 20%. (Лист ДФСУ від 05.02.2018 р. № 3375/7/99-99-15-03-02-17)

 

При передачі орендарем орендодавцю поліпшень об'єкта оренди на дату, визначену відповідно до п. 187.1 ПКУ, орендар повинен визначити податкові зобов'язання, скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН. (ДФСУ від 30.01.2018 р. № 352/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Підприємство здійснює списання нестач, у зв'язку з чим така продукція визнається такою, яка не може бути використана в межах господарської діяльності платника ПДВ. У такому випадку, на підставі п. 198.5 ПКУ, не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається її списання, платник ПДВ зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання. При цьому база для нарахування таких ПДВ-зобов'язань має визначатися відповідно до п. 189.1 ПКУ.

Якщо мова йде про товари/послуги, необоротні активи, придбані або виготовлені до 1 липня 2015 року, то технічні ПДВ-зобов'язання нараховуються за умови, що під час їх придбання/виготовлення суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту. (ДФСУ від 01.02.2018 р. № 418/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Продавець при постачанні послуг з використанням матеріалів, що застосовуються у процесі виконання таких послуг, складає податкові накладні з урахуванням умов цивільно-правової угоди. Якщо цивільно-правова угода передбачає виконання робіт, а вартість матеріалів включена у вартість робіт, то у податковій накладній вказують номенклатуру та код згідно з ДКПП виконуваної роботи. При цьому номенклатура матеріалів, що використовуються, та їх коди згідно з УКТ ЗЕД у такій накладній не зазначається.

Якщо ж відповідно до цивільно-правової угоди відбувається постачання матеріалів/обладнання та виконання робіт з їх технічного обслуговування, то, крім переліку виконуваних робіт (з кодами послуг згідно з ДКПП на них), необхідно вказувати і номенклатуру використаних матеріалів (із зазначенням їх коду згідно з УКТ ЗЕД). ( Лист ДФС від 01.02.2018 р. № 398/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

У разі якщо за сплаченими авансами поставка товарів/послуг протягом терміну позовної давності (1095 днів) не відбулася, то факт придбання таких товарів/послуг, відсутній (198.3 ПКУ), а тому право на податковий кредит щодо таких товарів/послуг у платника податку відсутнє.

Тож, якщо платник ПДВ за сплаченими авансами на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, але товари/послуги протягом терміну позовної давності поставлені не були, то в податковому періоді, в якому відбувається списання безнадійної заборгованості за такими авансами, платнику ПДВ необхідно зменшити суму податкового кредиту. Таке зменшення у вказаному випадку здійснюється на підставі бухгалтерської довідки. (ДФСУ від 01.02.2018 р. № 392/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Списання кредиторської заборгованості розглядається як зменшення вартості товарів на 100%. Сума безнадійної кредиторської заборгованості, як зобов'язання, яке не підлягає погашенню, включається до складу доходу за правилами П(С)БО 15 «Дохід», що призводить до зміни суми компенсації вартості за отримані товари/послуги та є підставою для корегування податкового кредиту відповідно до п. 192.1 ПКУ. Такий висновок було зроблено в постанові Верховного суду (Касаційного адміністративного суду) від 06.02.2018 р. № К/9901/2385/17 К/9901/6073/18 у справі № 804/7561/15

 

Одним із методів просування товарів постачальника на ринку є сплата мотиваційних виплат на користь третіх осіб.

Керуючись ст.14.1.108 ПКУ мотиваційні виплати є об'єктом оподаткування ПДВ. При цьому базою оподаткування ПДВ, відповідно до п. 188.1 ПКУ, у цьому випадку буде сума отриманої винагороди (сума бонусів). Датою виникнення ПДВ-зобов'язань відповідно до п. 187.1 ПКУ буде дата «першої події». (ІПК ГУ ДФС у ХаркIвськIй області від 02.02.2018 р. № 428/ІПК/20-40-12-04-13)

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі експорту обкладаються ПДВ за нульовою ставкою – пп. «а» пп. 195.1.1 ПКУ. При цьому підтвердженням нульової ставки ПДВ платнику такого податку, що здійснює операції з постачання товарів нерезиденту, є митна декларація, оформлена відповідно до вимог МКУ. Операції з постачання товарів нерезиденту, не підтверджені належним чином оформленою митною декларацією, обкладаються ПДВ за основною ставкою.  (ДФСУ від 18.01.2018 р. № 212/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Податкова накладна буде підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту, за умови якщо:

¾      мала місце господарська операція (операція повинна бути реальною)

¾      податкова накладна складена саме тією особою, яка здійснила поставки товарів / послуг.

Складена в випадках, передбачених законодавством, товарно-транспортна накладна:

¾      підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів;

¾      є одним з додаткових документальних свідчень реальності здійснення господарської операції з поставки товарів. (ДФСУ від 19.02.2018 р № 654/6 / 99-99-14-03-03-15 / ІПК)

 

Якщо платник ПДВ в періоді виникнення права на податковий кредит помилково не включив до складу податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, то таку суму ПДВ він може включити:

¾      або до складу податкового кредиту будь-якого звітного періоду протягом терміну, визначеного п. 198.6 ПКУ, - протягом 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної / розрахунку коригування;

¾      або до складу податкового кредиту звітного періоду, в якому своєчасно зареєстровану податкову накладну була складена, шляхом подання за такий звітний період уточнюючого розрахунку (з урахуванням строків давності, передбачених ст. 102 ПКУ). (ДФСУ від 12.02.2018 р № 575/6 / 99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

ДФС повідомляє про повторне проведення заходів щодо мінімізації впливу окремих помилок, допущених платниками при відображенні в номері податкових накладних та розрахунків коригування (далі - ПН/РК) до них, складених за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг в рамках спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, порядок застосування якого визначався статтею 209 (крім пункту 209.18) і окремо - пунктом 209.18 ПКУ.

Встановлено новий (додатковий) термін для подачі сільськогосподарськими товаровиробниками - колишніми суб'єктами спеціального режиму оподаткування ПДВ інформації для перерахунку реєстраційного ліміту в СЕА ПДВ - подача сповіщеннях-РК в ГФС здійснюється платниками податків тільки в період з 27.02.2018 р по 19.03.2018 р включно.

Інформація від ДФС з прийняття Повідомлення-РК буде надана платникам після закінчення терміну їх прийняття (після 19.03.2018 р). Лист ДФСУ від 26.02.2018 р № 5715/7 / 99-99-15-03-02-17

 

В індивідуальній податкової консультації від 15.01.2018р. №154/6/99-99-15-03-02-15/ІПК розглядається порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентом резиденту послуг суборенди нерухомого майна (приміщення), розташованого на митній території України.

ДФС роз'яснює, що оскільки в даному випадку місцем поставки нерезидентом послуг суборенди нерухомого майна (приміщення) резиденту - платнику ПДВ є митна територія України, то такі послуги є об'єктом обкладення ПДВ.

 

Податок на прибуток

ДФС надали роз'яснення щодо подання документації з трансфертного ціноутворення:

¾      якщо платник податків отримає запит про подання документації з ТЦУ щодо контрольованих операцій за 2013 – 2016 роки після 01.01.2017 р., то подана до ДФС документація має містити інформацію, визначену пп. 39.4.6 ПКУ, з урахування змін, внесених Законом № 1797.

¾      якщо при підготовці документації діапазон рентабельності було визначено з дотриманням вимог пп. 39.3.2.8 ПКУ із врахуванням загальних вимог щодо зіставності юридичних осіб, додатковий перерахунок (оновлення) діапазону рентабельності проводити немає потреби;

¾      пп. "є" пп. 39.4.6 ПКУ не вимагає подання безпосередньо платіжних документів, а виключно відображення в документації з ТЦУ відомостей про фактично проведені розрахунки у контрольованій операції із зазначенням реквізитів платіжних документів. Водночас, платники податків за власним рішенням можуть з урахуванням вимог пп. 39.4.9 ПКУ надати разом із документацією з трансфертного ціноутворення копії будь яких документів (у тому числі копії платіжних документів);

¾      оскільки при застосуванні методів трансфертного ціноутворення, зазначених у пп. 39.3.1.2 – 39.3.1.5 ПКУ, розрахунок показника рентабельності здійснюється щодо окремої контрольованої операції (сукупності згрупованих контрольованих операцій), застосування для звітних періодів 2013 – 2016 року відповідного алгоритму розподілу для визначення операційних витрат та доходів, безпосередньо пов'язаних з такою операцією, є необхідним для дотримання методології трансфертного ціноутворення передбаченої ст. 39 ПКУ та Настановами ОЕСР.

ІПК ДФС від 31.01.2018 р. № 365/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

 

У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток – емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 ПКУ.

Авансовий внесок не справляється, зокрема, у разі виплати дивідендів:

• на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп. 57.1 .2 ПКУ. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає їх у податковій звітності;

• фізичним особам.

Отже, материнська компанія не повинна нараховувати та перераховувати до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток від суми дивідендів, отриманих від дочірньої компанії, при їх подальшому перерахуванні на користь власників корпоративних прав материнської компанії. ІПК ДФС від 06.02.2018 р. № 497/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

 

Платник податку на прибуток у графі 2 "Загальні відомості про контрольовані операції" Звіту про контрольовані операції у одному рядку через кому зазначає старе і нове найменування особи – сторони контрольованої операції, яка протягом року змінила свою назву та адресу, за умови, що не змінився код особи.

У графі 4 Звіту "Загальні відомості про контрольовані операції" зазначається загальна сума контрольованих операцій з цим контрагентом. ІПК ДФС від 13.02.2018 р. № 600/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

 

Праця і зарплата

ПФУ в листі від 18.01.2018р. № 2122/02-12: Обчислення страхового стажу не залежить від назви обійманої посади, наявності чи відсутності структурного підрозділу, у якому працює зазначена особа.

 

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установах відповідно до актів законодавства як у розрахунковому періоді, так і у періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зарплата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнтах підвищення. Цього вимагає п. 10 Порядку № 100. При переведенні працівника на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) коригування середньої зарплати не проводиться. Лист Мінсоцполітики від 30.08.2017р. № 2287/0/101-17/28

 

Мінсоцполітики в листі від 07.02.2018р. №5/0/66-18 висловило свою позицію щодо врахування сум індексації до розміру мінімальної зарплати. На думку міністерства всі інші складові заробітної плати, не перераховані в ч. 2 ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р № 108/95-ВР, в тому числі сума індексації, повинні враховуватися до розміру мінімальної заробітної плати.

 

Відповідальність роботодавця у вигляді штрафу за порушення трудового законодавства регламентована статтею 265 КЗпП. Зазначені штрафи є фінансовими санкціями. Статтею 114 ПКУ визначено терміни давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій -1095 днів або три роки. (Лист Мінсоцполітики від 05.01.2018р. № 8/0/22-18/134)

 

ПДФО

У разі нарахування (виплати) ФОП на користь своїх найманих працівників доходів у вигляді заробітної плати за виконання робіт, навіть які мають роз'їзний характер, сплата (перерахування) ПДФО з доходів у вигляді заробітної плати повинна здійснюватися за місцем реєстрації такої ФОП.ІПК ДФС від 23.01.2018 р. № 255/Б/99-99-13-01-01-14/ІПК

 

Якщо працівник відбув у відрядження не з основного місця роботи, а з місця відпочинку, що підтверджується транспортним квитком, який придбаний роботодавцем за власний рахунок, то вартість цього квитка включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо та оподатковується ПДФО на загальних підставах. (ДФС від 31.01.2018 р. № 369/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.)

 

Зменшення суми доходу, яка підлягає декларуванню фізособою – підприємцем на загальній системі оподаткування, на суму повернутих товарів без фактичного повернення покупцю грошових коштів нормами податкового законодавства не передбачено. Слід врахувати й те, що якщо повернуті товари не використовуватимуться в господарській діяльності, то сума, сплачена постачальнику при їх отримані, не може бути віднесена до складу витрат відповідно до вимог пп. 177.4.5 ПКУ. (ДФС від 13.02.2018 р. № 594/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК)

 

Якщо за рішенням суду платнику податку – фізичній особі відшкодовується юридичною особою (податковим агентом), судовий збір, то сума такого збору включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо та оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах. (ДФС від 31.01.2018 р. № 362/К/99-99-13-02-03-14/ІПК)

 

Єдиний соціальний внесок

Із 01.01.2018 платниками ЄСВ є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. При цьому засновники фермерського господарства, які є родичами або членами сім'ї, але при цьому відповідно до Статуту не є членами фермерського господарства, не є платниками ЄСВ у розумінні Закону № 2464. (ДФС від 29.01.2018 р. № 300/6/99-99-13-02-01-15/ІПК.)

 

Заробітна плата іноземців, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України, не є базою для нарахування ЄСВ. Такі працівники не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, а зазначені представництва не є страхувальниками для іноземців, коли нараховують і виплачують їм заробітну плату на території України. (Лист ДФС від 16.02.2018 р № 643/6 / 99-99-13-02-03-15/ІПК)

 

Акцизний податок

Також вказується: у разі забезпечення безперервного постачання пального, особа, яка реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця (абз. 4 п. 231.3 ПКУ).

Особа – отримувач пального вважається такою, що отримує пальне безперервно, якщо їй надано можливість отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день місяця від особи, яка реалізує пальне, що підтверджується умовами укладеного між ними договору.

Тож зведені акцизні накладні можуть бути складені лише по відношенню до контрагентів, умови договорів з якими передбачають безперервне постачання пального.

 

Якщо у покупця підакцизних товарів є ліцензія на право оптової/роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, необхідно вважати, що такі товари придбаваються для наступної їх реалізації. За таких умов реалізація підакцизного товару (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) не підлягає оподаткуванню акцизним податком з роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

У разі ненадання покупцями вказаних ліцензій необхідно вважати, що підакцизні товари придбаваються для особистого некомерційного споживання і покупець є кінцевим споживачем, який сплачує роздрібний акцизний податок за ставкою 5%, що включається до суми вартості такого товару. (ДФС від 09.02.2018 р. № 547/6/99-99-15-03-03-15/ІПК)

 

Обєктом оподаткування акцизним податком роздрібного продажу підакцизних товарів є операції з реалізації суб’єктами господарювання алкогольних напоїв (тютюнових виробів), до яких не віднесено обсяги зіпсованих, знищених, втрачених або використаних для власних потреб алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  (Лист ДФС від 16.02.2018р. №653/6/99-95-42-03-15/ІПК)

 

Бухгалтерський облік

Відсутність ТТН на транспортування продукції не може автоматично свідчити про безтоварність господарської операції, за наявності інших належних доказів. З огляду на те, що певні недоліки у ТТН або відсутність певних ТТН, не може спричиняти для позивача негативних наслідків в аспекті свідчення про безтоварність господарської операції. Постанова ВСУ від 06.02.2018 р. № К/9901/2030/17 (у справі № 821/589/17)

 

Єдиний податок

Суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, не включаються до складу доходу згідно пп. 3 п. 292.11 ПКУ, але зважаючи на те що такі суми надійшли на поточний рахунок фізособи-підприємця, та не були підтверджені договором, а в платіжці значилось призначення «готівкові надходження обігових коштів», суд прийняв рішення - отриману та зараховану на підприємницький рахунок фіндопомогу, визнано доходом. Водночас, було констатовано перевищення дозволеного обсягу доходу фізособи-єдинника та застосовано штрафні санкції. Постанова ВСУ від 06.02.2018 р. № К/9901/1421/17 (у справі № 813/238/17).

 

Готівкові розрахунки

Неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання РРО, РК та КОРО, подання їх із нульовими показниками є підставою для проведення фактичної перевірки органами ДФС згідно з п. 80.2 ПКУ. (ДФС у ЗапорIзькIй областI від 14.02.2018р. № 615/ІПК/08-01-14-07-13)

 

При здійсненні розрахунків за товари (послуги) суб'єкти господарювання зобов'язані відповідно до Закону № 265/95-ВР застосовувати РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків із використанням мережі Інтернет. При цьому розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу.

Водночас, якщо не визначено місце розрахунків, проведених на підставі рахунку у безготівковій формі за допомогою платіжних карт VISA і MASTERCARD при наданні інформаційно-консультаційних послуг, отриманні комп'ютерних та інших програм за допомогою мережі Інтернет, РРО не використовується. (ГУ ДФС у Харківській області від 14.02.2018р. № 619/ІПК/20-40-14-10-16)

Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, а також Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджені постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281, зазнали змін. Зокрема:

¾      закріплено право клієнта подавати заяву про продаж інвалюти до будь-якого вповноваженого банку за власним вибором (незалежно від наявності поточного рахунка в інвалюті, відкритого в цьому банку);

¾      передбачено, що у випадку, якщо кошти для продажу перераховуються клієнтом з іншого вповноваженого банку, продаж цієї валюти здійснюється в п'ятиденний строк із дня зарахування таких коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.

Постанова Правління НБУ від 25.01.2018р. № 7 (чинна з 27.01.2018)

 

Різне

Якщо електронна квитанція № 2 з відомостями про неприйняття звіту та виявлені помилки в його заповнені надходить після закінчення граничного строку для подання такого звіту, підстав для застосування штрафу з цього приводу немає.

Таку думку висловив ВСУ у постанові від 06.02.2018 р. № К/9901/2984/17.

 

В разі спливу 1095 денного строку з дня виникнення податкового боргу, такий борг визнається безнадійним та підлягає списанню, у тому числі пеня та штрафні санкції, а відтак з того часу в податкового органу відсутнє право вживати будь-які заходи щодо стягнення такої суми боргу.

Тож, зі спливом строку звернення з позовом про стягнення суми боргу у відповідності до статті 102 КАСУ, контролюючий орган не має права звертатись до суду з вимогами про стягнення пені, нарахованої на суму податкового боргу, погашену після спливу 1095 денного строку з дня його виникнення. (Постанова ВСУ від 06.02.2018 р. № К/9901/99/17 (в деле № 807/2097/16)

 

Згідно п. 48.3 ПКУ "Дата подачі звіту" (або "Дата заповнення" - в залежності від форми) - один з обов'язкових реквізитів звітності.

Отже, якщо реквізит «дата подачі» не збігається з датою фактичного подання декларації (тобто декларація надрукована раніше, ніж подана) контролюючий орган зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову в прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.

За матеріалами Категорія 135.02 "ЗІР"

 

 

Additional information