Підбірка новин законодавства станом на 01.12.2018 року

Податок на додану вартість

Наказом Мінфіну від 17.09.2018 р. № 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» внесено зміни, зокрема, до форми податкової накладної, затвердженої наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» (далі – Наказ № 1307).  Наказ № 763 набуває чинності з 01.12.2018 р.

Згідно з цими змінами в податковій накладній потрібно буде зазначати податковий номер платника податку відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

При цьому рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюватимуть у разі:

• постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник ПДВ;

• здійснення операцій із вивезення товарів за межі митної території України;

• складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташовано на митній території України;

• складання податкової накладної за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку, переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих, здійснення операцій із постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;

• складання податкової накладної на суму збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг, у разі якщо на дату такого збільшення покупцю анульовано реєстрацію платника ПДВ;

• складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій;

• складання зведених податкових накладних покупцям - особам, не зареєстрованим платниками ПДВ.

Крім того, у табличній частині податкової накладної з'явиться графа "Сума податку на додану вартість" (графа 11 оновленої форми). Цю графу слід заповнювати у гривнях із копійками із зазначенням після коми до 6-го знака включно.

Аналогічних змін зазнає й форма розрахунка коригування до податкової накладної.

Також  визначено, що в разі складання зведеної податкової накладної у графі "Зведена податкова накладна" замість позначки "Х" потрібно буде зазначати код ознаки:

 1 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 198.5 ПКУ (визнання «умовних зобовязань»);

 2 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 199.1 ПКУ (визнання зобовязань за пільгованими операціями);

 3 - у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладено в п. 15 Порядку № 1307 (база постачання перевищує фактичну ціну постачання);

 4 - у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладено в п. 19 Порядку № 1307 (безперервні та ритмічні поставки).

У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 р. до податкових накладних,зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018 р., у полі "До зведеної податкової накладної"замість позначки "Х", яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (позначка "Х" не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних,зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018 р., код ознаки, що вказується у полі "До зведеної податкової накладної", має відповідати коду ознаки "Зведена податкова накладна", який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

Оновлення  передбачено й у частині складання розрахунків коригування. У межах цих змін тепер обов'язком ДФС є визначення умовних кодів причин коригування та їх оприлюднення на власному офіційному веб-сайті.

Для причини коригування передбачено зазначення коду причини коригування (графа 2.1) та запроваджено номер за порядком для групи коригування (графа 2.2)

Перелік кодів причин коригування розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/357858.html.:

Умовний  код

Назва умовного коду причини коригування

101

Зміна ціни

102

Зміна кількості

103

Повернення товару або авансових платежів

104

Зміна номенклатури

201

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу

202

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу

203

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до 11 (останнього) абзацу пункту 201.4 статті 201 розділу V Кодексу

301

Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної)

302

Усунення неоднозначностей

303

Зменшення обсягу при нульовій кількості

301

Зменшення кількості при нульовому обсягу

 

У розрахунку коригування одночасно може бути зазначено кілька різних причин коригування (наприклад, одночасна зміна кількості одного товару, повернення другого товару та перегляд ціни на третій товар тощо)в межах першого типу причин коригування (коди причин 101 - 104).

У розділі Б розрахунку коригування передбачено новий показник "Група коригування", який вказується у графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування

В усіх рядках розрахунку коригування, пов’язаних з коригуванням одного рядка податкової накладної (рядок, в якому зі знаком "-" зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригується, та за наявності новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, що його замінює(ють)), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування. Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування"N з/п групи коригування". (Лист ДФС від 27.11.2018 р. № 36492/7/99-99-15-03-02-17)

Відповідно до п. 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженного наказом № 1307, усі податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН у порядку, встановленому КМУ, та за формою, чинною на день такої реєстрації.

Отже, з 01.12.2018 р. податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, затвердженою наказом № 1307 з урахуванням змін, внесених Наказом №763, незалежно від дати їх складання: до 01.12.2018 р. чи після 01.12.2018 р.

Якщо у податковій накладній при заповненні поля «ІПН отримувача (покупця)» постачальником не зазначено нуль, який є першим символом (цифрою) у ІПН покупця, та така податкова накладна зареєстрована у ЄРПН, то така помилка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, зокрема покупця поварів /послуг, та не може бути єдиною причиною для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.(ІПК від 21.11.2018 р. № 4904/ІПК/26-15-12-01-18)

Податкова накладна, у якій допущено помилки у коді товару згідно з УКТ ЗЕД, є такою, що складена з порушенням норм ПКУ, не дає змоги ідентифікувати здійснену операцію, а тому не може бути підставою для віднесення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту (у тому числі у разі, якщо така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН).

Для виправлення помилок, допущених у такій податковій накладній, платник податку має право скласти та зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування, який буде підставою для віднесення сум ПДВ до податкового кредиту (у разі дотримання інших умов для формування податкового кредиту, визначених ПКУ). Для виправлення помилок, допущених у податковій звітності з ПДВ, платник податку має надіслати уточнюючий розрахунок до відповідної податкової декларації.

(ІПК від 15.11.2018 р. № 4836/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Операція з передачі ТМЦ на відповідальне зберігання не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Втім, якщо після закінчення строку такого зберігання, визначеного договором, зберігач неповертає ТМЦ платнику податку, такі ТМЦ вважаються поставленими, таоперація зїхпостачання підлягає оподаткуванню ПДВ виходячи збази оподаткування, визначеної згідно з п. 188.1 ПКУ.

Прицьому податкові зобов’язання на підставі п. 198.5 ПКУ затакими ТМЦ ненараховуються.

(ІПК від 12.11.2018 р. № 4793/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Назва покупця у податковій накладній має відповідати формулюванню у статутних документах і не містити інших даних.Помилки в обов’язкових реквізитах, що не заважають ідентифікувати проведену операцію, її зміст, період, сторони і суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною не приймати податкові накладні в електронному вигляді.

Покупець може відобразити податковий кредит на підставі податкової накладної, у якій припустилися помилки в обов’язкових реквізитах, якщо: таку податкову накладну зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних; помилки не заважають підтвердити зміст операції, період, сторони і суму сплати ПДВ у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг. (Лист ДФС від 02.10.2018 р. № 4269/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.)

Якщо продавцем — платником ПДВ на дату отримання авансової оплати від неплатника ПДВ були визначені податкові зобов’язання з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови договору постачання товарів/послуг, а аванс повернуто, то він має право скласти розрахунок коригування та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ.

(ІПК від 06.11.2018 р. № 4723/6/99-95-42-03-15/ІПК)

Якщо договір передбачає надання послуги і вартість матеріалів включено до складу їх вартості, то при складанні податкової накладної платник ПДВ повинен у графі 2 такої накладної зазначити безпосередньо опис послуг, що визначені у первинних документах, якими супроводжується їх постачання, а у графі 3.3— код послуги згідно з ДКПП, за яким класифікуються такі послуги.

Якщо ж за договором вартість матеріалів не включено до складу вартості робіт, а виділено окремо, то при складанні податкової накладної платник ПДВ повинен у графі 2 такої накладної зазначити окремо опис (номенклатуру) використаних матеріалів і послуг, що визначені у первинних документах, якими супроводжується їх постачання, а у графах 3.1 і 3.3 зазначити код товару згідно з УКТ ЗЕД і код послуги згідно з ДКПП, за якими класифікуються такі матеріали та послуги, та заповнити інші обов’язкові графи такої податкової накладної.(ІПК від 08.11.2018 р. № 4753/ІПК/08-01-12-01-10.)

Якщо експедитором виступає нерезидент, то на дату отримання транспортно-експедиторських послуг отримувач послуг — резидент складає,  реєструє в ЄРПН у встановлений ПКУ термін податкову накладну на вартість таких послуг з нарахуванням ПДВ за основною ставкою та включає суму ПДВ до складу податкових зобов’язань та податкового кредиту у відповідному звітному (податковому) періоді.

Операції з постачання послуг перевезення, які надаються перевізником- нерезидентом, що не має постійного представництва на митній території України, не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ (незалежно від того, замовнику-резиденту чи замовнику-нерезиденту надаються такі послуги). На вартість послуг з міжнародного перевезення, наданих нерезидентом, отримувач послуг — резидент податкову накладну не складає.

(ІПК від 25.10.2018 р. № 4557/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування, передбачені п. 1201.1 ПКУ, не застосовуються лише до тих податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію в ЄРПН яких зупинено, на період зупинення такої реєстрації.

Разом з тим ПКУ не передбачено продовження визначених п. 201.10 ПКУ термінів реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, реєстрацію яких в ЄРПН зупинено.(ІПК від 25.10.2018 р. №4581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Оскільки у постачальника товарів / послуг, оплата за які здійснюється за рахунок бюджетних коштів, датою виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування таких коштів на його банківський рахунок (п.187.7 ПКУ), то податкова накладна, складена за датою відвантаження товарів, вважається помилковою і не може бути підставою для формування податкового кредиту покупцем - бюджетною установою.

(ІПК від 08.10.2018 р № 4316/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДФС)

 

ПДФО і Військовий збір

Дохід платника податку у вигляді сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

При виплаті юридичною особою (роботодавцем) доходу у вигляді суми немайнової (моральної) шкоди на підставі рішення суду платнику податку — фізичній особі (члену сім’ї працівника) сума такої шкоди оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

При цьому юридична особа має виконати усі функції податкового агента, визначені ПКУ.

(ІПК ДФСУ від  26.10.2018 р. № 4596/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

Орендар звільняється від обов'язку утримувати та сплачувати (перераховувати) податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми доходів (орендної плати), які виплачуються фізичній особі - підприємцю відповідно до договору оренди.

Орендна плата, яку отримує фізична особа - підприємець (орендодавець) від орендаря на підставі договору оренди включається до складу доходу фізичної особи - підприємця.

У разі відшкодування орендатором витрат на оплату спожитих комунальних послуг (опалення, електричної енергії, водопостачання, водовідведення), на підставі заключених договорів між надавачами послуг та фізичною особою, то такі доходи не є доходами від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, та включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи згідно з нормами ст. 164 ПКУ.

Доходи, виплачені самозайнятій особі у вигляді орендної плати, зазначаються у Податковому розрахунку за "157" ознакою доходу, відшкодування орендатором витрат на оплату спожитих комунальних послуг (опалення, електричної енергії, водопостачання, водовідведення) відображається як додаткове благо за "126" ознакою.

 (ІПК ДФСУ від 10.09.2018,  № 3913/6/99-99-13-01-01-15/ІПК)

 

Єдиний податок / ФОП

Для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку другої групи, який не здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, але обсяг доходу якого перевищує 1 млн грн, у разі здійснення розрахунків зі споживачами виключно через систему еквайрінгу застосування РРО є обов’язковим.

(ІПК від 20.11.2018 р. № 4888/ІПК/15-32-14-06-07)

Посилаючись на пп. 177.4.4 ПКУ податківці зазначають: до витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем, зокрема належать інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 ПКУ, в тому числі витрати на оплату ремонту та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності та вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Тому ФОП на загальній системі оподаткування має право включати до складу документально підтверджених витрат, витрати пов’язані з розрахунково-касовим обслуговуванням (технічним та сервісним обслуговуванням реєстраторів розрахункових операцій), по факту їх сплати на підставі підтверджуючих документів та за умови реєстрації РРО у встановленому порядку.

(ІПК від 29.08.2018 р.  № 3763/С/99-99-13-01-02-14/ІПК.)

ГУ ДФС у м. Києві пояснила, що до доходу платника єдиного податку третьої групи — фізичної особи підприємця при надходженні валютної виручки включається:

сума, що надійшла на поточний рахунок платника у гривнях після обов’язкового продажу 50 % валютної виручки банком на дату зарахування грошей у гривнях;

залишок (50 %) виручки в іноземній валюті, який не підлягає обов’язковому обміну в гривнях за офіційним курсом Нацбанку України, що діяв на дату надходження грошей на валютний рахунок.

Позитивна різниця, яка виникає при перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, не є доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку.

(ІПК від 02.11.2018 р. № 4660/ІПК/26-15-13-06-12)

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів підприємця на загальній системі оподаткування, не містить витрат зі сплати відсотків банку у разі укладення кредитних договорів із банками.

Тому підприємець не має права включати до складу витрат сплачені банку відсотки за кредит, попри те що кредит він отримав для підприємницької діяльності. (Лист ДФС від 08.11.2018 р. № 4736/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК.)

 

Підприємець є платником єдиного податку та первинним водокористувачем. Відповідно, він є платником рентної плати за спеціальне використання води і повинен отримати дозвіл на спеціальне водокористування.

При цьому платниками єдиного податку першої-третьої груп не можуть бути суб’єкти господарювання, які видобувають і реалізують корисні копалини, крім тих, що реалізують корисні копалини місцевого значення. Тому податківці мають право анулювати реєстрацію платника єдиного податку підприємцю, який видобуває корисні копалини. (Лист ДФС від 16.11.2018 р. № 4854/Д/99-99-13-01-02-14/ІПК)

 

Податок на прибуток

Якщо підприємство ухвалює рішення здійснювати уцінку через створення резерву (забезпечення) знецінення запасів у відповідності до П(С)БО або МСФЗ, то в такому випадку виникають різниці згідно із п. 139.1 ПКУ для коригування фінрезультату до оподаткування.

Відповідно до цього пункту фінрезультат:

збільшується на суму витрат на створення забезпечень відповідно до правил бухобліку;

зменшується:

на суму використання створених забезпечень витрат, сформованих відповідно до правил бухобліку;

на суму коригування (зменшення) забезпечень, на яку збільшився фінрезультат до оподаткування, розрахований відповідно до правил бухобліку.

(ІПК ДФС від 08.11.2018 р.  № 4730/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.)

ТОВ – платник податку на прибуток здійснило компенсацію витрат споживача на повернення товарів в рамках виконання гарантійних зобов’язань при проведенні роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин. Чи діятиме у цьому випадку «штрафна» різниця з податку на прибуток?

Відшкодування продавцем витрат споживача у зв’язку з поверненням таким споживачем продукції відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ (далі — Закон № 1023) не підпадає під визначення неустойки (штрафу, пені) згідно з нормами Цивільного кодексу.

Отже, у разі здійснення платником податку на прибуток компенсації витрат споживача на повернення товарів в рамках виконання гарантійних зобов’язань при проведенні роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин на користь споживача у порядку, встановленому Законом № 1023, різниця для коригування фінансового результату податкового (звітного) періоду відповідно до пп. 140.5.11 ПКУ не виникає.

(ІПК ДФСУ від 02.11.2018 р. № 4667/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.)

 

Готівкові розрахунки/ РРО

ДФСУ при розгляді питання щодо заокруглення у фіскальному чеку зазначено:

·                суб’єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чека так: після рядка 7 фіскального чека перед рядком 8 фіскального чека додати нові рядки «Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення» та «заокруглена знижка/заокруглена надбавка»; в рядку 8 фіскального чека «Сума» зазначати «Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення». Саме зазначена сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом;

·                до підсумку розрахункових операцій Z-звіту та X-звіту має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після заокруглення;

·                база оподаткування ПДВ тієї чи іншої операції з постачання товарів/послуг визначається у порядку, передбаченому ст. 188 ПКУ, та обраховується шляхом множення кількості (об’єму, обсягу) поставлених товарів/послуг на їх ціну (без ПДВ). При цьому нормами ПКУ не передбачено врахування будь-яких заокруглень, здійснених платником податку при розрахунках з покупцями, при визначенні бази оподаткування ПДВ. Тож при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку зобов’язаний на дату, визначену ст. 187 ПКУ, нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із бази оподаткування ПДВ. встановленої п. 188.1 ст. 188 ПКУ, та скласти податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН;

·                ПКУ не передбачено коригування фінрезультату підприємства на округлені суми під час проведення готівкових розрахунків за товари (роботи, послуги). Такі операції відображаються згідно з правилами бухобліку при формуванні фінрезультату до оподаткування, який використовується платником податку для обрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. У декларації з податку на прибуток підприємств суми показників податку на прибуток підприємств відображаються у гривнях без копійок з відповідним заокругленням;

·                сума заокруглення у бік зменшення, яка відображена у розрахункових документах при продажу товару (робіт, послуг) фізичній особі — платнику податку (збору) за готівку, у розумінні ПКУ не є доходом, отриманим таким платником як додаткове благо у вигляді суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів, індивідуально призначеної для цього платника.

(ІПК від 14.11.2018 р. № 4823/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)

 

Різне

На сайті ДФСУ оприлюднено інформацію про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів станом на 01.10.2018 року.

Зазначена інформація наведена у розрізі областей та містить, зокрема, дату та номер рішення про затвердження технічної документації з НГО земель населеного пункту, а також відомості про рік останнього проведення НГО земель населеного пункту.

Зверніть увагу!

З 01.12.2018 року збільшено прожитковий мінімум для всіх категорій населення, зокрема для працездатних осіб  прожитковий мінімум складає 1921 грн.

 

 

Уряд схвалив проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Відповідне рішення було прийнято 14.09.2018 року (постанова КМУ № 741). Даний проект КМУ направив на розгляд ВРУ (законопроект №9000).

Статтею 8 проекту бюджету з 1 січня 2019 р. встановлено розмір мінімальної заробітної плати:

4173 грн. - у місячному розмірі;

25,13 грн. - у погодинному розмірі.

 

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум у 2019 році буде становити:

Категорія населення

З1 січня 2019р.

З1 липня 2019р.

З1 грудня 2019р.

дітей віком до 6 років

1626 грн

1699 грн

1779 грн

дітей віком від 6 до 18 років

2027 грн

2118 грн

2218 грн

працездатних осіб

1921 грн

2007 грн

2102 грн

осіб, які втратили працездатність

1497 грн

1564 грн

1638 грн

 

 

Additional information