Підбірка новин законодавства станом на 01.11.2017 року

 

Податок на додану вартість

У разі помилкового складання податкових накладних за операцією з постачання товарів/послуг (складання двох або більше податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) і реєстрації їх у ЄРПН платник податку з метою виправлення допущеної помилки має право згідно з п. 192.1 ПКУ скласти і зареєструвати в ЄРПН розрахунки коригування до таких помилкових податкових накладних.

Обсяги постачання товарів/послуг і суми ПДВ, зазначені в помилкових податкових накладних і розрахунках коригування до них, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ. (ІПК ДФСУ від 03.10.2017 р. № 2096/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

 

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожен звітний (податковий) період без наростаючого підсумку. При цьому дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Тож у декларації з ПДВ платник податку має зазначати обсяги операцій із постачання товарів/послуг, що фактично здійснювалися ним за відповідний звітний (податковий) період. На декларування ПДВ-зобов'язань не впливають помилки в зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних/розрахунках коригування. (ДФСУ в ІПК від 11.10.2017 р. № 2213/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Змінами, внесеними наказом ДФС України від 28.09.2017 р. № 638, Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД доповнено такими кодами:

• 0406 – Сири всіх видів і кисломолочний сир;

• 0809 – Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі;

• 1601 – Ковбаси та аналогічні вироби з м'яса, м'ясних субпродуктів чи кров; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів;

• 2103 – Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця;

• 6006 – Інші полотна трикотажні.(ГУ ДФС у Закарпатській області)

 

Товари, зазначені в групах 1-24 УКТ ЗЕД, вироблені сільгоспвиробником на давальницьких умовах із сировини, вирощеної ним на власних або орендованих земельних ділянках (за умови належної реєстрації договорів оренди таких земельних ділянок відповідно до чинного законодавства), з метою застосування ст. 16 прим 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV (далі – Закон № 1877) вважаються сільськогосподарською продукцією (товарами).

 

Платник ПДВ, який реорганізується, зокрема шляхом виділення, під час передання частини майна за розподільчим балансом до нової юридичної особи, у т.ч. без унесення нею такого майна до статутного капіталу, не здійснює:

• нарахування податкових зобов'язань на товари/послуги, необоротні активи, суми ПДВ по яких були включені до складу податкового кредиту та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку;

• зменшення податкового кредиту по операціях з їх придбання.

Це зумовлено тим, що обов'язок нарахування компенсуючих ПДВ-зобов'язань відповідно до п. 198.5 і п. 199.1 ПКУ не поширюється на операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення й перетворення) юридичних осіб. (ІПК ДФСУ від 03.10.2017 р. № 2105/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

 

Якщо умовами договору передбачено, що гарантійні платежі (внески) виконують винятково функцію засобу забезпечення виконання зобов'язань та згідно з умовами договору в оплату за товари/послуги не зараховуються, а повертаються отримувачу таких товарів/послуг, то ця сума гарантійних платежів (внесків) не збільшує базу оподаткування в постачальника товарів/послуг. (З офіційного вебсайту ГУ ДФС у Дніпропетровській області)

 

Якщо згідно з умовами цивільно-правового договору покупцем не здійснюється оплата постачальнику за спожиту ним електроенергію, а сплачує третя особа за договором поруки, то законодавчі підстави для віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту за такою ПН у покупця-отримувача відсутні. ІПК ДФС від 11.10.2017 р. № 2210/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

 

У разі повернення митним органом платнику податку надміру сплаченого ПДВ під час імпорту товарів сума ПДВ, включена до складу податкового кредиту, має бути зменшена. Для цього суму, зазначену в аркуші коригування, потрібно відобразити у відповідному рядку р. ІІ «Податковий кредит» декларації з ПДВ того звітного періоду, у якому було складено аркуш коригування. (ІПК ДФСУ від 20.10.2017 р. № 2332/6/99-99-12-02-01-15/ІПК).

 

В разі заявлення суми ПДВ до бюджетного відшкодування платник ПДВ має право враховувати в складі заявленої до бюджетного відшкодування суми ПДВ залишок від'ємного значення податку до повного його погашення, незалежно від спливу строків позовної давності (1095 днів). Головне, щоб суми ПДВ, з яких сформовано такий залишок, були сплачені постачальникам товарів/послуг. (ІПК ДФСУ від 19.10.2017 р. № 2304/6/99-95-42-03-15/ІПК)

 

Податок на прибуток

Фнансовий результат коригується ну суму штрафних санкцій, нараховані у межах цивільно-правових договорів, укладених з іншими суб'єктами господарювання згідно з нормами цивільного законодавства. Штрафні санкції, призначені державними органами за порушення вимог іншого законодавства, для визначення таких різниць не враховуються. (ІПК ДФСУ від 03.10.2017 р. № 2115/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

 

Платники податків, які здійснюють господарські операції з нарахування (сплати) роялті, що визнаються контрольованими відповідно до пп. 39.2.1 ПКУ, повинні складати й зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожен звітний період (пп. 39.4.3 ПКУ) та відображати зазначені операції у Звіті про контрольовані операції періоді нарахування (сплати) роялті, незалежно від рішення платника податків щодо відображення або невідображення сум таких роялті в складі витрат у декларації з податку на прибуток. (ІПК Офісу великих платників ДФС від 19.10.2017 р. № 2295/ІПК/28-10-01-03-11)

 

ПДФО

Якщо роботодавцем організовується для працівників безкоштовне харчування за принципом «шведського столу», коли неможливо визначити кількість спожитих продуктів кожною окремою особою, тобто отриманий дохід у вигляді додаткового блага не може бути персоніфікований, то вартість такого харчування не може розглядатися як об'єкт оподаткування. (ІПК ДФС від 13.10.2017 р. № 2233/6/99-99-15-01-01-15/ІПК)

 

Якщо сума добових для відрядження за кордон, яка розрахована відповідно до пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ (80 євро), виплачена в національній валюті України (гривні) і внаслідок коливання обмінного курсу валют збільшується сума таких добових, то різницю між виданими добовими та добовими, розрахованими з урахуванням цих коливань, слід розглядати як надміру витрачені кошти, що підлягають поверненню працівником до каси товариства чи зарахуванню їх на відповідний рахунок підприємства. (ДФС в ІПК від 19.10.2017 р. № 2301/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

 

Якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги, то в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ заповнюють лише один рядок, у якому зазначають відповідну ознаку пільги.
Допускається наявність декількох рядків з однією ознакою доходу тільки за наявності у фізичної особи декількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу). (ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві)

 

Акцизний податок

У разі якщо виробник алкогольної продукції здійснює оптову реалізацію продукції власного виробництва, то в графі 5 Звіту №1-ОА зазначається обсяг алкогольних напоїв у звітному місяці, що отримано з виробництва для реалізації підприємствам оптової торгівлі, роздрібної торгівлі та на експорт. Оскільки Звіт №2-РС та Звіт №1-ОА подають за різні види діяльності щодо виробництва й обігу алкогольних напоїв, залишки продукції станом на початок і кінець звітного періоду в указаних звітах не повинні співпадати. (Єдина база податкових знань)

 

ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадує: у разі введення в експлуатацію нових пунктів, виведення з експлуатації чи зміни місцезнаходження пунктів із реалізації пального, виявлення розбіжностей або помилок у записах реєстру платників щодо таких пунктів, платник податку подає реєстраційну заяву для внесення відповідних змін (форма заяви затверджена наказом Мінфіну від 25.02.2016 р. № 218). Відповідна заява подається з позначкою «Зміни» не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку здійснення реалізації пального через пункти зі зміненими даними (п. 12 р. Постанови КМУ від 24.02.2016 р. № 113).

 

Під час реалізації алкогольних напоїв або тютюнових виробів у роздрібній торгівлі за договорами комісії (доручення) комітент (довіритель) повинен отримати ліцензію на право здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами, а комісіонер (повірений) – ліцензію на право оптової та/або роздрібної торгівлі такої продукції. (Єдина база податкових знань)

 

Суб'єкт господарювання без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями може здійснювати роздрібну торгівлю винятково столовими винами.Водночас під час провадження господарської діяльності необхідно враховувати норми ст. 15 прим. 3 Закону № 481. (ІПК ДФС від 03.10.2017 р. № 2118/Г/99-99-12-01-01-14/ІПК)

 

Готівкові розрахунки

Комісіонер під час здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі із застосуванням РРО при продажу товарів комітента (отриманих за договором комісії) має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) і в повній сумі оприбуткувати готівкові кошти на підставі фіскальних звітних чеків («Z»-звітів) у КОРО. В протилежному випадку йому загрожує штрафна санкція:  5-кратний розмір неоприбуткованої суми. (ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 11.10.2017 р. № 2219/ІПК/26-15-12-04-18).

 

Чинне законодавство чітко роз'яснює дії суб'єктів господарювання по щоденному оприбуткуванню готівкової виручки, у т.ч. і під час тимчасового відключення електроенергії. При цьому законодавством не передбачено порядок використання довідок про відключення електроенергії для підтвердження неоприбуткування готівкової виручки. (ІПК від 10.10.2017 р. № 2188/ІПК/28-10-01-03-11)

 

Приватні підприємці

ФОП на загальній системі оподаткування не має права включати до складу витрат, пов'язаних із провадженням його госпдіяльності, витрати на утримання автомобілів, зокрема витрати на технічне обслуговування та ремонт.
При цьому договори страхування цивільно-правової відповідальності є обов'язковим видом страхування власників наземних ТЗ. Якщо такі витрати пов'язані з наданням транспортних послуг ФОПом – витрати на страхування ТЗ можна віднести до складу витрат відповідно до 
пп. 177.4.4 ПКУ. (ІПК від 11.10.2017 р. № 2220/А/99-99-13-01-02-14/ІПК).

 

Сільське господарство

Для сільськогосподарських товаровиробників Таблицю даних платника податку (далі – Таблиця), яка подається в разі блокування податкових накладних/розрахунків коригування, доповнили новими полями, а саме:
• «Сільськогосподарський товаровиробник, що до 01 січня 2017 року застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України»;

• «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації».
(
Наказ Мінфіну від 18.09.2017 р. № 776).

Окрім того, цей наказ передбачає:

• запровадження строку для розгляду ДФС інформації в Таблиці – 5 робочих днів, що настають за днем її отримання;
• подання Таблиці разом із поясненням платника податків, у якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову й іншу звітність платника податку;
• автоматичне врахування Таблиці системою Моніторингу, якщо така інформація подається платниками-сільгоспвиробниками, що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та/або сільськогосподарськими підприємствами, що на 31.12.2016 застосовували спецрежим і мають власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею понад 200 га включно станом на 01.01.2017, що задекларована до 20.02.2017, і в яких за період із 01.01.2017 не було одночасної зміни засновника й керівника, та в якій зазначено коди згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) таких груп товарів:

– 01 Живі тварини;

– 03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;

– 04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені;

– 07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби;

– 08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь;

– 10 Зернові культури;

– 12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж.

Крім цього, тепер підприємства – виробники сільгосптехніки й обладнання будуть зобов'язані щороку підтверджувати відповідність техніки й обладнання встановленим критеріям. Постанова також визначає питому вагу витрат на оплату праці в складі собівартості продукції для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, у розмірі 8%.

 

Соціальне страхування

Для застрахованих осіб, які протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж менш ніж 6 місяців, передбачено обмеження на розмір лікарняних і декретних:
1) лікарняні – виходячи з фактичної, але не більш ніж розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах – виходячи з фактичної, але не більш як розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку.
Раніше передбачалося, що такі мінімальні обмеження обчислюються в розрахунку на місяць. При цьому сума допомоги по вагітності та пологах не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної
 

плати, установленої на час настання страхового випадку.  (ЗУ  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148-VIII, чинний із 11.10.2017) 

 

ЄСВ

Якщо працівник, який одночасно є власником, виконував певну роботу на умовах трудового договору, укладеного відповідно до вимог ст.ст. 2124 КЗпП, йому повинна бути виплачена заробітна плата (згідно з трудовим договором (контрактом)), розмір якої не може бути меншим за мінімальний, установлений законодавством. Якщо ж установчими документами передбачено, що на період тимчасового припинення діяльності підприємства функцію керівника виконує його засновник, який при цьому не отримує за це винагороди (доходу), то ЄСВ не нараховується. (ТО ДФС у Закарпатській області)

 

Внесення в звіт з ЄСВ від'ємних значень сум нарахованої зарплати (доходу) допускається лише:

• під час відображення сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;

• під час відображення сторнованих сум відпускних та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Лист ДФС від 03.10.2017 р. № 16871/5/99-99-13-02-01-16

 

Якщо дохід у вигляді зарплати, який виплачується студентам (учням) професійних училищ під час проходження виробничої практики, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати й ставки ЄСВ, за умови відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця.

ІПК ДФС від 17.10.2017 р. № 2257/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Праця і зарплата

ЗУ №2148 від 03.10.2017 р.  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»:
1. Максимальна база нарахування ЄСВ з 01.01.2018 р. становитиме 15 розмірів мінімальної зарплати замість нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму.

2. Платниками ЄСВ також виступатимуть члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

3. Підприємці та члени фермерського господарства звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком, є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку й отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

4. Платники єдиного податку першої групи втрачають право на сплату 0,5 мінімального страхового внеску. А отже, сплачуватимуть його в мінімальному розмірі як і решта підприємців.
5. Самозайняті особи, а також члени фермерського господарства, будуть зобов'язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.
6. Інформація з Державного реєстру з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою) надається на запит роботодавців, банків, підприємств, установ й організацій.
7. У персональній обліковій картці застрахованої особи з'явиться графа з професійною назвою робіт.
8. Особи, котрі виконують роботи на підставі цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, а також фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства також підлягатимуть загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.
9. Матзабезпечення та соцпослуги за соцстрахуванням особам, які працюють за трудовим договором і ЦПД, надаватимуться за основним місцем роботи. Якщо особа поєднує основну роботу з іншою роботою чи підприємницькою діяльністю, лікарняні та декретні надаватимуться за основним місце роботи й за сумісництвом у порядку, встановленому КМУ.

10. З 11.10.2017 підприємствам, установам й організаціям із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота в розмірі не менше однієї особи передпенсійного віку в середньообліковій чисельності штатних працівників.

 

Згідно із ч. 3 ст. 42 прим. 1 ЗУ «Про зайнятість населення» (зміни чинні з 27.09.2017 р.), роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземців й осіб без громадянства за умови виплати заробітної плати в розмірі не менш ніж:

1)5 мінімальних заробітних плат – іноземним найманим працівникам у громадських об'єднаннях, благодійних організаціях і навчальних закладах;

2) 10 мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників.

Вимоги розповсюджуються на роботодавців, які отримують дозвіл на застосування праці іноземця вперше або після розірвання попереднього трудового договору (контракту) та укладання нового трудового договору (контракту) відповідно до отриманого дозволу, а також у разі продовження дії дозволу на застосування праці іноземного працівника. Тож подання копії трудового договору (контракту) із зазначенням відповідної оплати праці іноземного працівника є обов'язковим (Листі Мінсоцполітики від 18.09.2017 р. № 2413/0/101-17).

Різне

Рішенням Правління НБУ від 26.10.2017 р. № 688 підвищено облікову ставку до 13.5% річних (діє з 27.10.2017)

 

 

Additional information