Підбірка новин законодавства станом на 01.02.2020 року

Податок на додану вартість

 

 З 01.01.2020 р. набрала чинності постанова КМУ від 31.10.2018 р. № 891, відповідно до якої скасовується Звіт про суми податкових пільг, а ведення обліку податкових пільг здійснюватиметься на підставі податкової звітності.

У зв’язку з цим наказом Мінфіну від 20.11.2019 р. № 488 внесено зміни до форми та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.

Зокрема, відповідно до наказу Мінфіну від 20.11.2019 р. № 488 „Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29.03.2011 р. № 167”:

- розрахунок сум ПДВ, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, здійснюватиметься у додатку 6 до податкової декларації з ПДВ – «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю”.

Податкова звітність з ПДВ, у тому числі додаток 6, з урахуванням змін внесених наказом 488, подається починаючи із звітного (податкового) періоду за січень 2020 року.

 

Податкова накладна складається окремо на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Тому складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання попередньої оплати товарів/послуг однією сумою або у разі одноразової поставки товарів/послуг не відповідає нормам ПКУ та не дає можливості ідентифікувати операції.

У разі складання таких податкових накладних постачальником, покупець не має підстав для віднесення зазначених у них сум ПДВ до податкового кредиту, оскільки такі податкові накладні не відповідають первинним документам.

(ІПК від 28.12.2019 р. № 2232/ІПК/06-30-04-01-19.)

 

Якщо послуги з охорони здоров’я постачатимуться іншими суб’єктами господарювання, то операції з постачання таких послуг оподатковують ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%.

У розглянутому податківцями запиті товариство не є закладом охорони здоров’я, не має ліцензії на постачання послуг з охорони здоров’я, та безпосередньо не надає такі послуги. Товариство лише виступає посередником між замовником та закладами охорони здоров’я, які мають відповідні ліцензії та надають послуги з охорони здоров’яклієнтам страхової компанії.

Отже, для операцій з постачання посередницьких послуг із організації і забезпечення надання закладами охорони здоров’я послуг з охорони здоров’я клієнтам страхової компанії норми пп. 197.1.5 ПКУ не діють. Такі операції слід оподатковувати ПДВ у загальному порядку за ставкою 20%.

(ІПК ДПСУ від 21.01.2020 р. № 205/6/99-00-07-03-02-06/ІПК.)

 

ДПС роз’яснила, що постачання комісіонером послуг, пов’язаних з виконанням договору комісії, є об’єктом оподаткування ПДВ. Звісно, якщо місце їх постачання розташоване на митній території України.

Стосується це й передачі від комісіонера до комітента результатів послуг, придбаних цим комісіонером за дорученням комітента, незалежно від того, з ПДВ чи без ПДВ були придбані такі послуги.

У такому разі на дату першої події комісіонер має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 ПКУ. Йдеться про договірну (контрактну) вартість наданих ним послуг, до складу якої входять усі витрати комітента, здійснені в межах виконання договору комісії (незалежно від того, з ПДВ чи без ПДВ були здійснені такі витрати).

Отже, потрібно скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну. Така зареєстрована в ЄРПН податкова накладна є для комітента підставою для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту.

(ІПК ДПСУ від 04.12.2019 р. № 1721/6/99-00-04-07-03-15/ІПК.)

 

Маєте право включити суми ПДВ до складу податкового кредиту, якщо повернуті нерезидентом товари:

розмитнили у митному режимі імпорту;

оформили митну декларацію типу ІМ-40;

сплатили суму ПДВ під час митного оформлення.

(Лист ДПС від 28.01.2020 р. № 320/6/99-00-07-03-02-06/ІПК.)

 

Податок на прибуток

 

 Платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об’єктів основних засобів, що знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.

(ІПК 28.12.2019 р. № 2210/6/99-00-07-02-02-15/ІПК.)

 

Єдиний податок / ФОП

Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи може вносити кошти або майно до статутного капіталу іншої юридичної особи (бути засновником іншої юридичної особи з часткою до 25 %, 100 % у статутному капіталі).

При цьому варто враховувати таке. Придбання та продаж юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи корпоративних прав інших юридичних осіб на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво.

Зокрема, п.п. 6 п.п. 291.5.1 ПКУ визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва. (ІПК від 17.01.2020 р. № 160/ІПК/05-99-04-04.)

 

Готівкові/безготівкові розрахунки / РРО

Якщо неправильно заповнили реквізити платіжних документів або помилково спрямували кошти на невідповідний код бюджетної класифікації, кошти не надійдуть до відповідного рахунку бюджетної класифікації. ДПС наголошує, що не буде погашена сума грошового зобов’язання.

За непогашення у встановлені терміни самостійно визначеного грошового зобов’язання несете відповідальність, встановлену:

статтею 126 ПКУ;

статтею 1632 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Разом з тим, на суму податкового боргу нарахують пеню.

(Лист ДПС від 11.01.2020 р. № 70/6/99-00-04-03-02-06/ІПК)

 

ДПС України роз’яснила, що якщо без фізичного контакту надавача та отримувача послуг виключно через мережу «Інтернет» надаватимуться посередницькі послуги у сфері страхування (укладання та оформлення в електронному вигляді договорів страхування, скріплення таких договорів електронною печаткою та надсилання на електронну пошту страхувальника) та послуги з оброблення даних і розміщення інформації на веб-вузлах, і сплата за такі послуги споживачем здійснюватиметься виключно через мережу «Інтернет», у цьому випадку застосування РРО є необов’язковим.

(ІПК від 03.01.2020 р. № 7/6/99-00-05-04-01-15/ІПК.)

 

Трудові відносини / ЄСВ

Заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватися у період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину — з 1 по 7 число. Наприклад, дата виплати за першу половину місяця — 16 число, а за другу — 1 число; дата виплати за першу половину місяця — 22 число, а за другу половину — 6 число.

Конкретні терміни виплати заробітної плати підприємство самостійно встановлює в колективному договорі або іншому своєму нормативному акті.

Якщо день виплати зарплати співпадає з вихідним, святковим або неробочим днем, її потрібно виплати напередодні. При цьому наступну виплату проводьте у дні, визначені колективним договором або нормативним актом підприємства.

Виплату заробітної плати проводьте за фактично відпрацьований час на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюєте за звітний місяць — з 1 по 15 та з 16 по 31 число.

Тому якщо прийняли працівника на роботу 18 числа, то відсутні підстави для виплати йому зарплати за першу половину місяця. (Лист Мінсоцполітики від 06.09.19  № 1268/0/206-19.)

 

Конкретні терміни виплати зарплати встановлюють підприємства, організації самостійно в колдоговорі або іншому нормативному акті роботодавця. Про це нагадали в Мінсоцполітики, проте пояснили кілька нюансів.

По-перше, коли день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то зарплату виплачують напередодні (ч. 2 ст. 24 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР).

При цьому наступна виплата зарплати має проводитись у дні, визначені колдоговором або іншим нормативним актом підприємства, незалежно від перебування у відпустці головного бухгалтера чи від того, що у зв'язку з виробничою потребою одного разу здійснено виплату раніше.

По-друге, допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах працівникам виплачують у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати (п. 1 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).

Тому після надходження фінансування від Фонду соцстраху роботодавець виплачує матеріальне забезпечення у найближчий строк виплати зарплати (за першу або за другу половину місяця).

(Лист Мінсоцполітики від 19.11.2019 р. № 1680/0/206-19.)

 

Фонд соціального страхування

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахованим особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), виплачують у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Тобто після надходження фінансування від Фонду соцстрахування виплачуйте матеріальне забезпечення у найближчий строк виплати заробітної плати (за першу або за другу половину місяця).

(Лист Мінсоцполітики від 19.11.2019 р. № 1680/0/206-19.)

 

 

Акциз

ДПС України повідомила, що інформація про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі подається у вигляді форми довідки № 2.

Електронні документи, в тому числі довідка № 2, передаються платниками податків до Реєстру за допомогою програмного забезпечення, яке забезпечує формування вихідних файлів у форматі та за структурою, передбачених для електронних документів за формами JF0210301, JF0200401, та розміщене на офіційному веб-порталі ДПС (ДФС).

(ІПК від 26.12.2019 р. № 2146/6/99-00-04-01-04-15/ІПК.)

 

ДПС України повідомила, що у разі невідповідності зазначених в розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» даних щодо обсягу пального в літрах, доведених до температури 15 °С, даним щодо обсягу пального в кілограмах, такий документ не приймається та не реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Отже, можливість зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних документ (зокрема, але не виключно, розрахунок коригування акцизної накладної), в якому обсяг пального в літрах, доведених до температури 15 °С, розрахований згідно з чинною нормативно-правовою документацією, не відповідає даним щодо обсягу пального в кілограмах, відсутня.

(ІПК від 15.01.2020 р. № 101/6/99-00-04-02-05-06/ІПК).

 

Акцизні накладні можуть складатись за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця, або втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов’язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця (п. 231.3 ПКУ).

Реєстрація таких зведених акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних повинна бути здійснена платником у терміни, визначені п. 231.6 ПКУ, не пізніше 15 календарних днів з дня їх складання.

(ІПК від 15.01.2020 р. № 100/6/99-00-04-02-05-06/ІПК.)

 

Різне

Якщо у разі виходу платника податку — фізичної особи з числа засновників (учасників) товариства йому повертається майно, попередньо внесене ним до статутного капіталу цього товариства, така операція на підставі п. 170.2 ПКУ розглядаєтеся як продаж інвестиційного активу (корпоративного права) з відповідним оподаткуванням.

Крім того, дохід у вигляді інвестиційного прибутку виникає також у фізичної особи у разі продажу своєї частки у статутному капіталі товариства іншій фізичній особі. При цьому оподаткуванню підлягає позитивна різниця між доходом, отриманим фізичною особою від продажу інвестиційного активу та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат.

Водночас юридична особа виконує функції податкового агента лише в частині відображення доходу від операцій з інвестиційними активами у формі № 1ДФ.

Фізична особа зобов’язана подати річну декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

(ІПК від 20.11.2019 р. № 1448/6/99-00-04-07-03-15/ІПК.)

 

Якщо фермерське господарство використовує земельну ділянку, надану в оренду його засновнику, платником орендної плати за таку земельну ділянку є саме засновник фермерського господарства - фізична особа.

Таке роз’яснення надали фахівці ДПСУ, пояснивши: у фермерського господарства не виникають підстави для виконання податкових зобов'язань з плати за землю, адже стороною договору оренди земельної ділянки є фізична особа, а не господарство.

(ІПК ДПС від 07.11.2019 р. № 1227/6/99-00-04-04-03-15/ІПК.)

 

Тривалість перевірок визначається ст. 82 ПКУ.

Так, відповідно до п. 82.1 тривалість перевірок, визначених у статті 77 ПКУ, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва — 10 робочих днів, інших платників податків — 20 робочих днів.

Продовження строків проведення перевірок, визначених у ст. 77 ПКУ, можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва — не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків — не більш як на 10 робочих днів.

(ІПК від 02.01.2020 р. № 4/6/99-00-05-03-04-06/ІПК.)

 

Мінфін вніс деякі правки в шість Методрекомендацій з бухобліку. Йдеться про наказ Мінфіну від 14.01.2020 р. №  6:

1. Ліквідаційну вартість визначає комісія, створена наказом керівника підприємства, під час введення об’єкта в експлуатацію.

2. Прибрали норму, за якою первісну (переоцінену) вартість об'єкта основних засобів можна збільшити на суму індексації.

3. Уточнили, що при створенні цільового фонду з відновлення основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображають за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

4. Із закупівельного акта прибрали необхідність вказувати місце складання.

5. Методрекомендації з бухобліку фінансових витрат, затверджених наказом Мінфіну від 01.11.2010 р. № 1300, не поширюються на мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської  діяльності.

6. Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

 

Розмір більшості місцевих податків залежить від величини мінімальної заплати. Тож її зростання із 01.01.2020 р. зумовило збільшення суми місцевих податків, які сплачуватиме бізнес та фізособи. Наведемо їх розміри. Водночас пам’ятайте, що в ПКУ встановлені граничні розміри, натомість конкретні величини місцевих податків визначають у рішеннях місцевих рад.

Податок на нерухомість визначають в розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 кв. м, що у 2020 році становить 70,85 грн (4723 грн х 1,5%) (п.п. 266.5.1 ПКУ).

Збір за паркування авто визначають за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для паркування, у розмірі до 0,075% мінімальної зарплати, що у 2020 році дорівнює 3,54 грн (4723 грн х 0,075%) (п.п. 2681.3.1 ПКУ).

Транспортний податок справляють із власників легкових авто, з року випуску яких минуло не більше ніж 5 років (включно) і середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати , що у 2020 році сягає 1 771 125 грн (4723 грн х 375) (пп. 267.2.1 ПКУ). Ставка податку незмінна і становить у розрахунку на календарний рік 25 000 грн за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

Туристичний збір установлюють за кожну добу тимчасового розміщення (ночівлі) у розмірі до 0,5% — для внутрішнього туризму та до 5% — для в’їзного туризму від розміру мінімальної зарплати для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення (пп. 268.3.1 ПКУ). На 2020 рік це 23,62 грн (для внутрішнього туризму) і  236,15 грн (для в’їзного туризму).

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2019 рік становить 1,0.

 

2 лютого 2020 року набрав чинності Закон України № 378-IX  "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)".  

Законом внесено зміни до ст. 265 Кодексу законів про працю України, шляхом зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства.

Як змінилися розміри штрафів дивіться у таблиці:

Вид порушення

Розмір штрафу


до 2 лютого 2020 року

з 2 лютого 2020 року

Юрособа на загальній системі оподаткування 
ФОП на загальній системі оподаткування 
Платники єдиного податку 4 групи

Юрособа, платник єдиного податку 3 групи 
ФОП, платник єдиного податку 1 - 3 груп

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) 
Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві .
Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

10 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення  

За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення - 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Попередження   

За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення - 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

Без змін

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

2 розміри мінзарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Недотримання гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

4 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Попередження

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

Без змін 

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених працівників

100 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

16 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

Порушення інших вимог трудового законодавства

1 розмір мінзарплати за всю сукупність порушень

1 розмір мінзарплати за кожне таке порушення
За повторне протягом року з дня виявлення порушення - 2 розміри мінзарплати за кожне таке порушення

Законом передбачено, що у разі сплати 50% розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису Держпраці у визначені приписом строки та усунення виявлених порушень, за деякі порушення штрафи не застосовуються, а саме:

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам;

порушення інших вимог трудового законодавства (проте, за повторне протягом року з дня виявлення порушення штрафи застосовуються одночасно із винесенням припису). 

За недопущення до проведення перевірки, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, за виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків, штрафні санкції застосовуються незалежно від усунення виявлених порушень. 

Закон № 378-IX опубліковано в газеті "Голос України" від 01.02.2020 р. № 20.

 

Additional information