Підбірка новин законодавства станом на 01.09.2017 року

 

Податок на додану вартість

Реквізит податкової накладної «Номенклатура товарів/послуг продавця», який віднесено до складу обов'язкових, має відповідати формулюванню в первинних документах і не повинен містити інших даних (ІПК ДФСУ від 25.07.2017 р. № 1346/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

За товарами/послугами, необоротними активами, призначеними для використання в неоподатковуваних операціях або в негосподарській діяльності платника податку, податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ПКУ нараховуються у звітному періоді, у якому постачальником таких товарів послуг, необоротних активів зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, тобто в тому звітному періоді, у якому в покупця таких товарів/послуг виникли підстави для включення сум ПДВ, сплачених (нарахованих) під час їх придбання, до складу податкового кредиту (не залежно від факту формування податкового кредиту за операціями з придбання таких товарів/послуг) ІПК ДФСУ від 23.08.2017 р. № 1730/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Якщо під час перевезення продукції якась її частина втрачається чи псується, підприємством здійснюється списання втрат, що виникли при транспортуванні.
Якщо під час придбання такої продукції до складу податкового кредиту були включені суми ПДВ, то підприємству слід здійснити нарахування податкових зобов'язань із ПДВ за основною ставкою (виходячи з вартості придбання такої продукції) не пізніше останнього дня звітного періоду, у якому відбувається списання зіпсованої продукції (Єдина база податкових знань)

При списанні в межах норм природного убутку товарів, під час придбання яких суми ПДВ були віднесені до податкового кредиту та які втратили товарний вигляд, податкові зобов'язання платником ПДВ не нараховуються (за умови, якщо вартість таких товарів включається до вартості готової продукції, що підлягає оподаткуванню). В інших випадках – ПДВ нараховується за основною ставкою. (Єдина база податкових знань)

Зверніть увагу, що в березні 2017 року значна кількість нормативних документів, якими затверджено норми природного убутку була скасована! 

За наявності в контролюючого органу сукупності належних і достатніх доказів нереальності задекларованої господарської операції слід (з урахуванням рекомендацій ДФС у листах від 16.05.2016 р. № 16872/7/99-99-14-02-02-17 та від 23.12.2016 р. № 40795/7/99-99-11-04-04-17) доводити порушення норм законодавства та не визнавати право на податковий кредит (Лист ДФСУ  від 24.02.2017 р. № 4757/7/99-99-14-02-02-17). Тобто, навіть зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, для розблокування якої подавалися підтвердні документи, не буде підставою для визнання податкового кредиту, якщо контролери доведуть фіктивність відповідної господарської операції.

Податковим законодавством не передбачено право платника податків на звернення до контролюючих органів із метою підтвердження «добросовісності» інших платників податків. (ДФСУ в ІПК від 31.07.2017 р. № 1435/6/99-99-14-02-02-15-ІПК)

 

Якщо у цивільно-правовому договорі з покупцем не передбачено складання зведених податкових накладних, та покупець одного й того ж дня оплачує товар декількома авансовими платежами в межах різних цивільно-правових договорів, не вважатиметься помилкою, якщо продавцем буде складена одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів. (ІПК Офісу великих платників податків ДФС від 10.08.2017 р. № 1575/ІПК/28-10-01-03-11).

 

Операції з постачання послуг зі страхування не є об'єктом оподаткування ПДВ. Водночас кошти, отримані товариством від замовників послуг із перевезення (транспортування) товарів як компенсація за понесені зазначеним товариством витрати на страхування таких товарів під час їх перевезення (транспортування), включаються до бази оподаткування ПДВ. (ГУ ДФС у м. Києві від 10.08.2017 р. № 1578/ІПК/26-15-12-01-18).

 

Пільга, визначена п. 197.8 ПКУ, застосовується до операцій із постачання послуг із транзитного перевезення по всьому маршруту перевезення вантажів у цілому, без поділу його на відрізки в межах митної території України та поза межами митної території України.
З метою застосування п. 197.8 ПКУ однією зі сторін
договору, на підставі якого надаються такі послуги, повинен бути вантажовласник  (отримувач транзитних послуг).

Тому послуги, які надаються сторонніми організаціями та на підставі окремих договорів підприємству, що надає послуги, пов'язані з транзитним перевезенням вантажів, не звільняються від оподаткування ПДВ на підставі п. 197.8 ПКУ. (ІПК ДФСУ від 27.07.2017 р. № 1372/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

 

Якщо перевізник не є платником ПДВ, то вартість наданих таким перевізником послуг не збільшує базу оподаткування ПДВ в експедитора під час надання транспортно-експедиторських послуг замовнику.
Експедитор на дату виникнення податкових зобов'язань виписує податкову накладну замовнику перевезення, у якій окремими рядками відображає вартість експедиторських послуг і вартість послуг із перевезення.
(ІПК ГУ ДФС у ДніпропетровськIй області від 27.07.2017 р. № 1366/ІПК/04-36-12-01-16).

 

З метою оподаткування ПДВ операція з постачання електроенергії (активної) є операцією з постачання товару, а плата за перетікання реактивної електроенергії є платою за послуги.

Якщо постачальник електроенергії отримує від покупця плату за перетікання реактивної електроенергії, то, зважаючи на те що плата за перетікання реактивної електроенергії визначається в гривнях і не має окремої одиниці обліку, під час заповнення податкової накладної за такою операцією в графі 4 зазначається «послуга», а графа 5 не заповнюється. (ДФСУ в ІПК від 23.08.2017 р. № 1728/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Призупинення реєстрації податкових накладних

У разі отримання квитанції про призупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної платнику податків необхідно щоразу заповнювати Таблицю даних платника податку. (Єдина база податкових знань).

 

Після отримання рішення комісії ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування платнику ПДВ відведено 10 к.дн. для подання відповідної скарги. Строк подання скарги може бути подовженим за правилами та на підставах, визначених п. 102.6 ПКУ.

За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:
• задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;

• залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

Якщо мотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом 10 к.дн. із дня отримання скарги ДФС, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку. Задоволення скарги є підставою для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п. 200 прим. 1.3 ПКУ. (Єдина база податкових знань)

 

Під час подання декларації з ПДВ до ДФС платник ПДВ має включити податкові зобов'язання по заблокованих ПН/РК і, відповідно, сплатити суму податку. Водночас відсутність зареєстрованого РК на зменшення суми ПДВ означатиме для продавця неможливість зменшення ПЗ із ПДВ.

У разі призупинення реєстрації ПН/РК контрагент-покупець не має права на включення суми ПДВ до податкового кредиту, зокрема й сума ліміту в системі електронного адміністрування ПДВ не збільшується. Тому лише у випадку поновлення реєстрації ПН/РК у покупця виникає право на податковий кредит.
(Єдина база податкових знань)

 

Якщо рішенням комісії ДФСУ платнику відмовлено в реєстрації ПН/РК у ЄРПН, таке рішення ним може бути оскаржене в адміністративному порядку, визначеному п. 56.23 ПКУ, або в судовому порядку з урахуванням строків давності, установлених ст. 102 ПКУ відповідно до п. 56.18 ПКУ.

Водночас коригування податкової та бухгалтерської звітності не проводиться, оскільки факт призупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН не спростовує здійснення платником господарських операцій і дати виникнення першої події, що підтверджується первинними документами, ведення яких передбачено законодавством.
Крім того, у цій консультації податківці попереджають:
• зважаючи на те що перебіг строку реєстрації переривається на період призупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН та відновлюється з дня припинення процедури призупинення їх реєстрації, платник повинен забезпечити потрібну суму ліміту в СЕА на момент прийняття будь-якого рішення (комісії ДФСУ, за результатами апеляційного чи судового розгляду) про їх реєстрацію для упередження порушення строків такої реєстрації;
• виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних ЄРПН є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках – покупця товарів/послуг. (ГУ ДФС у Дніпропетровській області в 
ІПК від 16.08.2017 р. № 1616/ІПК/04-36-12-01-16)

Податок на прибуток

Якщо кошти, отримані неприбутковою організацією як відсотки від розміщення вільних коштів на банківському депозиті, буде використано для провадження своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших, пов'язаних із ними осіб, то таке використання не є порушенням вимог пп. 133.4.2 ПКУ.

(ІПК від 23.08.2017 р. № 1732/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

 

Якщо встановлений в бухгалтерському обліку строк корисного використання об'єкта основних засобів менше, ніж мінімально допустимі строки амортизації, установлені в податковому обліку, то для податкового обліку використовуються строки, установлені пп. 138.3.3 ПКУ.

У разі коли строки корисного використання основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені пп. 138.3.3 ПКУ , то для розрахунку податкової амортизації використовуються строки корисного використання, встановлені в бухгалтерському обліку.
(ІПК ДФСУ від 04.08.2017 р. № 1492/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

 

Норми ПКУ не містять положень, що надають право правонаступнику під час визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток здійснювати врахування податкових збитків платника, що припиняється. (ДФСУ в ІПК від 17.08.2017 р. № 1637/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

 

Доходи нерезидента із джерелом їх походження з України у вигляді процентів підлягають оподаткуванню відповідно до положень п. 141.4 ПКУ, незалежно від способу виплати такого доходу, у т.ч. шляхом зарахування в рахунок збільшення статутного капіталу чи суми кредиту/позики. При цьому податок із доходів нерезидента у вигляді процентів сплачується під час зарахування зустрічної однорідної вимоги. (ІПК від 25.07.2017 р. № 1343/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ПДФО

Якщо за договором безвідсоткової позики (поворотної фіндопомоги) юрособа (роботодавець) надає кошти працівнику, але при цьому перерахування коштів відбувається на рахунок іншої фізособи – податківці визнають таку виплату «іншими доходами» у розумінні ПКУ (пп. 164.2.20 ПКУ), які підлягають обкладенню ПДФО та військовим збором на загальних підставах. Тому, виплачуючи поворотну фіндопомогу фізособі, дуже важливо, аби фактичним отримувачем коштів була саме особа, з якою укладено договір поворотної фіндопомоги. Інакше звільнення від оподаткування з пп. 165.1.31 ПКУ не працює. (ДФС в ІПК від 23.08.2017 р. № 1718/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

 

Якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення у різних регіонах, у яких працюють й отримують заробітну плату наймані працівники, то платник податку зобов'язаний стати на облік як платник окремих видів податків і перераховувати ПДФО з доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких приміщень (неосновне місце обліку) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України. (ІПК від 17.08.2017 р. № 1635/ІПК/25-01-13-06-09)

 

Сума майнового внеску (нерухомого майна – квартири) платника податку – фізичної особи до статутного капіталу юридичної особи – резидента не є об'єктом оподаткування ПДФО та військовим збором, незалежно від строків перебування майна у власності такого платника. (ІПК ДФСУ від 17.08.2017 р. № 1646/В/99-99-13-02-03-14/ІПК)

 

Фізична особа, яка провадить незалежну адвокатську діяльність, може бути найманим працівником у юридичної особи та/або фізичної особи – підприємця на посаді, що не передбачає провадження адвокатської діяльності й надання адвокатських послуг. При цьому така особа не може представляти свого роботодавця як адвокат. (ІПК ДФСУ від 15.08.2017 р. № 1603/С/99-99-13-01-02-14/ІПК)

 

Якщо роботодавцем за рахунок власних коштів організовується харчування (обіди) для фізосіб-працівників, ціна продажу якого є меншою за його собівартість, то різниця, що виникає між собівартістю організованого харчування та ціною продажу, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку як додаткове благо й оподатковується ПДФО, військовим збором та ЄСВ на загальних підставах.

(ДФСв ІПК від 02.08.2017р. №1454/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

 

Приватним підприємцям

ФОП-загальносистемник не має права включати до складу витрат, пов'язаних із провадженням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості вантажних автомобілів, у т.ч. сідельних тягачів і напівпричепів, які призначені для перевезення вантажів.
Крім того, не включаються до складу витрат підприємця витрати на придбання й утримання основних засобів подвійного призначення, визначених 
ст. 177 ПКУ. (ДФСУ в ІПК від 25.07.2017 р. № 1351/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК)

Єдиний податок

Єдинники групи 4, складаючи Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, можуть ураховувати доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної на орендованих землях, якщо такі землі використовуються згідно з належним чином зареєстрованими договорами оренди, та в році, за який складається такий Розрахунок, були включені до об'єкта оподаткування єдиним податком. (Єдина база податкових знань)

Праця і зарплата

У разі припинення трудового договору та скасування наказу про прийняття на роботу можна подати «скасовуюче» Повідомлення.

 

Допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні. Допомогу на поховання отримує особа, яка здійснила поховання, на підставі оригіналу свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міськоїради – довідки). (Лист ФСС з ТВП від 13.06.2017 р. № 5.2-28- 1071)

 

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або подовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку. Щорічна відпустка не подовжується та не переноситься, якщо вона припала на період непрацездатності, що належним чином не засвідчений. (Лист Мінсоцполітики від 17.07.2017 р. № 1922/0/101-17/284)

 

ПФУ повідомлятиме Держпраці та ДФС про ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень трудового законодавства. ПФУ передаватиме Державній службі з питань праці відомості про:

застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у 5 і більше страхувальників; застрахованих осіб, які виконують роботи за цивільно-правовим договором у страхувальника більше року; страхувальників, у яких кількість застрахованих працівників за цивільно-правовими договорами більше кількості штатних співробітників; страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20 % і більше кількість застрахованих осіб із ознакою «неповний робочий час»; страхувальників, які нараховують зарплату, нижчу за мінімальну; страхувальників, у яких у звітному місяці відображено початок трудових відносин зі співробітниками, але які не подали повідомлення про прийняття співробітника на роботу; страхувальників, які подали відомості про застрахованих осіб, котрі перебувають у відпустках за свій рахунок тривалістю більше за встановлені законодавством строки; страхувальників, у яких протягом року не змінювалися кількість застрахованих осіб і загальна сума нарахованої зарплати; страхувальників, у яких у звітному місяці відбулося зменшення штатної чисельності співробітників на 10 % і більше порівняно з попереднім звітним місяцем.

ДФСУ отримає від Пенсійного фонду інформацію про страхувальників, які:

– нараховують зарплату, нижчу за мінімальну;

– у звітному місяці порушили вимоги про сплату ЄСВ;

– подали повідомлення про прийняття співробітника на роботу, але не відобразили дані про нараховану йому зарплату за відповідний місяць і дату закінчення трудових відносин.

Порядок обміну інформацією затверджений постановою Пенсійного фонду від 29 травня 2017 року №11-1.

 

Акцизний податок

30 серпня опубліковано постанову Кабміну від 09.08.2017 р. № 634 (далі – Постанова № 634), згідно з якою підвищено мінімальні оптово-відпускні ціни на алкоголь (чинна з 09/09/2017 р.)

 

У випадку якщо суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, реалізував алкогольні напої іншому суб'єкту господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі, і водночас оформив документи як при відвантаженні алкогольних напоїв для подальшої реалізації (оформлено видаткові накладні, податкові накладні, а також, товарно-транспортні накладні встановленого зразка № 1-ТН/алкогольні напої), то до такого суб'єкта господарювання мають бути застосовані фінансові санкції як за здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями без наявності відповідної ліцензії – 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менш ніж 17 000 грн. (ІПК ДФСУ від 08.08.2017 р. № 1537/6/99-99-12-02-02-15/ІПК)

 

Нові форми акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної та заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затверджені наказом Мінфіну від 24.04.2017 р. № 452, застосовуються з 01.08.2017 р.

 

Плата за землю

У разі припинення права власності чи права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні в поточному році (п. 287.1 ПКУ). З метою справляння плати за землю період фактичного перебування земельної ділянки у власності припиняється датою внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Водночас згідно з 
абз. 2 п. 286.5 ПКУ в разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період із 01 січня цього року до початку того місяця, у якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, у якому він набув право власності. Тому до цивільно-правової угоди з купівлі-продажу земділянки слід включати положення щодо компенсації попереднім власником новому власнику земельної ділянки витрат на сплату плати за землю за період із початку місяця, у якому припинилося право власності на земельну ділянку, до дати набуття новим власником прав на неї. (ІПК ДФСУ від 15.08.2017 р. № 1601/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

 

Різне

Однією з умов оформлення запиту ДФСУ є наявність печатки контролюючого органу.У разі відсутності печатки платник податків звільняється від обов’язку надання відповіді на такий запит. (ІПК ДФС від 04.08.2017 р. № 1489/6/99-99-12-03-06-15/ІПК)

 

Мінфін затвердив нову форми декларації з транспортного податку наказ від 27.06.2017 р. № 595. (чинний із 15.08.2017 р.)

 

Зміни до рентної звітності передбачені в наказі Мінфіну від 31.05.2017 р. № 545, застосувуються починаючи зі звітності за IV квартал.

 

Трансфертні ціни

З 27.07.2017 року чинна постанова КМУ «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи» від 04.07.2017 р. № 480 (далі – Перелік № 480).

Перелік прийнято на виконання пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ. Господарські операції з нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку № 480, визнаватимуться неконтрольованими в разі сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному календарному році, у якому здійснювалися зазначені господарські операції.
З урахуванням 
п. 41 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ господарські операції, визначені пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ, визнаються контрольованими з дати набрання чинності Переліком № 480. Отже, у разі відповідності господарських операцій критеріям, визначеним пп. «г» пп. 39.2.1.1 та пп. 39.2.1.7 ПКУ, вони можуть визнаватися контрольованими з 27 липня 2017 року.

Водночас умови, визначені пп. 39.2.1.7 ПКУ (річний дохід платника податків й обсяг господарських операцій із кожним контрагентом), розраховуються для 2017 року за підсумками всього звітного (календарного) року. (Лист ДФСУ від 14.08.2017 р. № 21674/7/99-99-1401-02-17)

Основні його тези такі:

1. Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік. Тож господарські операції з нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку, визнаватимуться неконтрольованими в разі сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у звітному календарному році, у якому здійснювалися зазначені господарські операції.

2. Наприклад, платник податків здійснював господарські операції з нерезидентом із Канади з організаційно-правовою формою LIMITED PARTNERSHIP (LP). Контрагент-нерезидент надав платнику податків довідку Податкового управління Канади, що він у звітному році сплатив податок на прибуток у сумі 250 тис. канадських доларів. У такому випадку за умови, якщо нерезидент не є пов'язаною особою з платником податків і/або операції не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, зважаючи на те що Канада не входить до переліку держав (територій), затвердженого КМУ відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ, господарські операції платника податків із таким нерезидентом не визнаються контрольованими, незважаючи на включення організаційно-правової форми нерезидента в Перелік.

3. Особливості застосування Переліку в 2017 році. З урахуванням п. 41 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» р. ХХ «Перехідні положення» ПКУ господарські операції, визначені пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ, визнаються контрольованими з дати набрання чинності Переліком.

Отже, у разі відповідності господарських операцій установленим критеріям вони можуть визнаватися контрольованими з 27 липня 2017 року.

Водночас умови, визначені пп. 39.2.1.7 ПКУ (річний дохід платника податків й обсяг господарських операцій із кожним контрагентом), розраховуються для 2017 року за підсумками всього звітного (календарного) року.

Наприклад, річний дохід платника податків від будь-якої діяльності за 2017 рік перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків).

Протягом року платник здійснював господарські операції з нерезидентом із Великобританії з організаційно-правовою формою LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP). Загальний обсяг господарських операцій із ним протягом 2017 року сягнув 19 млн грн (за вирахуванням непрямих податків), при цьому в період із 01.01.2017 по 26.07.2017 обсяг операцій – 11 млн грн, а з 27.07.2017 по 31.12.2017 – 8 млн грн.

 

 

 

Additional information