Підбірка новин законодавства станом на 01.01.2018 року

Податок на додану вартість

Операції з постачання систем та/або устаткування/обладнання, невід'ємною складовою яких є програмна продукція, не віднесені до операцій із постачання товарів і послуг, до яких застосовуються податкові пільги з ПДВ. Лише у випадку, якщо програмна продукція була поставлена підприємством-постачальником як окремий елемент постачання та на таку продукцію передано право власності (згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності), така операція звільняється від обкладення ПДВ як операція з постачання програмної продукції згідно з п. 26 прим. 1 підрозділу 2 р. XX ПКУ.

Беручи до уваги викладене та в разі, якщо програмне забезпечення, яке інстальоване на устаткуванні спеціального призначення, є невід'ємною його частиною та не виділено як окремий елемент постачання, а також на таке програмне забезпечення не передано право власності, то операція з постачання такого устаткування (у якому міститься програмне забезпечення) з метою обкладення ПДВ розглядається як одна операція, що підлягає обкладенню ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.ІПК ДФСУ від 08.12.2017 р. № 2886/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

З метою нарахування податкових зобов'язань ціна придбання імпортованих товарів визначається на дату переходу прав власності на такий товар за ціною, зазначеною в договорі на придбання товару (контрактною вартістю).(ІПК ДФСУ від 20.12.2017 р. № 3066/6/99-95-42-03-15/ІПК)

 

Неподання постачальником товарів/послуг до контролюючого органу податкової звітності з податку на прибуток та фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва не є підставою невизнання податкового кредиту у покупця.(ІПК ДФСУ від 30.11.2017 р. № 2777/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

 

Податкові накладні, які складені та зареєстровані в ЄРПН, зокрема, у період із 01.04.2016 до 01.07.2017 і після 01.07.2017, та в яких ціна постачання одиниці товару/послуги містить після коми понад два знаки, є підставою для формування податкового кредиту за умови відповідності іншим вимогам, що визначені в ПКУ.

(ІПКДФСУ від 05.12.2017 р. № 2827/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Суми ПДВ, які сплачені авансом у попередніх і звітному (податковому) періодах постачальникам товарів/послуг, беруть участь у розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ. ист Мінфіну від 21.07.2017 р. № 11310-09-10/19633). Платник ПДВ, у якого попередня оплата за товари залишається не підтвердженою фактом отримання таких товарів, втрачає право на податковий кредит, так як перерахування попередньої оплати за товари без факту отримання таких товарів, не відповідає визначенню придбання.(ДФСУ в ІПК від 05.12.2017 р. № 2848/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

 

За підсумками 2017 року слід зробити річний перерахунок з ПДВ (платникам, що здійснюють оподатковувані та неоподатковувані операції). Розрахунок відображається в додатку 7 (Д7) до декларації з ПДВ. Для визначення обсягів постачання оподатковуваних і неоподатковуваних операцій використовуються показники податкової звітності платника податку за попередній календарний рік. З метою здійснення перерахунку частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях під час заповнення граф 4 та 5 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації, ураховуються розрахунки коригування, складені та відображені в декларації в поточному календарному році, незалежно від дати складання податкових накладних, до яких такі розрахунки коригування було складено.

 

Сума податку (SНакл), на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН, обчислюється автоматично за формулою, визначеною п. 200 прим. 1.3 ПКУ. Показники формули, перераховуються автоматично під час реєстрації в ЄРПН податкових накладних, розрахунків коригування, митних декларацій, податкових декларацій тощо. Платнику ПДВ, у якого виник показник (SПеревищ), необхідно перевірити суму податкових зобов'язань, зазначених у поданій податковій декларації за такий період з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником у відповідному періоді податкових накладних і розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН, і у випадку виникнення невідповідності виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючого розрахунку. ( ІПК від 19.12.2017 р. № 3037/6/99-99-12-02-01-15/ІПК).

 

З 1 січня 2018 року операції з постачання та ввезення на митну територію України медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію й застосування в Україні, обкладатимуться ПДВ у розмірі 7% замість 20%.
До 01.01.2018 р. за ставкою  7% ПДВ оподатковуються операції з постачання та ввезення на митну територію України лише медичних виробів, включених до переліку, затвердженого 
постановою КМУ від 03.09.2014 р. № 410.

 

Аркуш коригування, яким уносяться зміни до ВМД, складається посадовою особою митного органу в разі підтвердження Казначейством факту повернення з державного бюджету коштів після закінчення митного оформлення. Оформлений контролюючим органом аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації. Отже, у звітному періоді, у якому відбулось оформлення аркуша коригування, платник податку повинен виключити зі складу податкового кредиту суму ПДВ, яка зазначена в аркуші коригування. (ІПК ДФСУ від 13.11.2017 р. № 2601/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Податок на прибуток

ПКУ не передбачає коригування фінансового результату на різниці за операціями з продажу й іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку під час формування фінансового результату.

 

Податківці в ІПК від 15.12.2017 р. № 3020/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зробили висновок: доходи нерезидента у вигляді лізингової/орендної плати та брокерської, комісійної або агентської винагороди, отриманої від резидента за виконані брокерські, комісійні або агентські послуги на користь такого резидента, підлягають оподаткуванню відповідно до вимог пп. 141.4.2 ПКУ податком на доходи нерезидента, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору, незалежно від місця надання нерезидентом зазначених послуг.

Праця і зарплата

Сума індексації зарплати включається до виплат, які мають ураховуватися до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру. (Лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282) Однак Федерація профспілок України в листі від 27.07.2017 р. № 05/01-27/825 вважає, що позиція в указаному листі Мінсоцполітики не відповідає законодавству. Адже сума індексації за своїм змістом та призначенням не може включатися до складу доплат до рівня мінімальної заробітної плати.
До того ж доплата до мінімальної заробітної плати у складі оплати праці в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб також є об'єктом індексації.

 

Якщо нарахування зарплати здійснюється за попередній період, зокрема, у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої зарплати включаються до зарплати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

Отже, якщо роботодавець виявляє помилки, допущені в попередніх звітних періодах, він здійснює нарахування ЄСВ працівнику в поточному місяці за попередні періоди без віднесення до відповідних місяців, за які проведено таке нарахування. (ІПК ДФС від 11.12.2017 р. № 2935/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

 

Витрати на відшкодування працівникам премії за підсумками діяльності в попередньому році належать до виплат, пов'язаних з оплатою праці.

Тож, згідно з п. 24 підрозділу 4 р. XX ПКУ витрати на оплату премій працівникам, які не були враховані під час визначення об'єкта обкладення податком на прибуток до 01.01.2015, можуть бути включені до складу витрат після 01.01.2015 за умови, якщо для відшкодування таких витрат до 01.01.2015 було сформовано забезпечення (резерви) відповідно до національних П(С)БО чи МСФЗ.
(
ІПК ДФСУ від 05.12.2017 р. № 2842/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ПДФО

ГУ ДФС у Запорізькій області в ІПК від 14.12.2017 р. № 2981/ІПК/08-01-13-02-10 : якщо працівником до авансового звіту включена оплата вартості проживання в готелі, яка фактично ним не сплачена, то зазначена сума є надміру витраченою та підлягає обкладенню ПДФО незалежно від того, що така сума повертається працівником у майбутньому. Своєю чергою, для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження, база оподаткування визначається з урахуванням натурального коефіцієнта. Окрім того, такі доходи є об'єктом обкладення військовим збором.

 

У разі якщо юрособою відшкодовуються витрати на проїзд, харчування та проживання, понесені учасниками форуму (фізичними особами, які не перебувають із такою юридичною особою в трудових відносинах і не є членами її керівних органів), то сума відшкодованих витрат включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу учасників форуму (фізичних осіб) як додаткове благо й обкладається ПДФО та військовим збором на загальних підставах.  (ІПК від 11.12.2017р. № 2919/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

Результати проведеного перерахунку ПДФО податковий агент відображає в податковому розрахунку за формою № 1ДФ у тому кварталі, у якому проведено такий перерахунок.
Своєю чергою, у графі «Загальна сума утриманого податку, збору» р. II податкового розрахунку за формою № 1ДФ відображається сума військового збору з урахуванням результатів проведеного перерахунку.
При цьому ДФС в 
ІПК від 07.12.2017 р. № 2880/5/99-99-13-01-01-16/ІПК : податковий агент має право повернути чи врахувати в рахунок сплати наступних платежів лише ту суму надміру сплаченого військового збору, який був перерахований до бюджету понад суму грошових зобов'язань, граничний строк сплати якої настав на таку дату.

 

Сума від'ємної курсової різниці, яка виникла при продажу валютної виручки, отриманої від провадження зовнішньоекономічної діяльності, на міжбанківському валютному ринку фізичною особою – підприємцем, до складу витрат не включається. (Єдина база податкових знань)

Єдиний соціальний внесок

Згідно зі змінами з 01.01.2018, члени фермерського господарства виключені з переліку платників, які мають право на добровільну сплату ЄСВ. Органи ДФС в односторонньому порядку 31.12.2017 достроково розривають укладені з членами фермерських господарств договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, строк дії яких закінчується у 2018 році, і повідомляють платника єдиного внеску про підстави дострокового розірвання такого Договору.
Надалі така особа за бажанням матиме право на укладення Договору, якщо належатиме до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Останнім звітним періодом (місяцем), за який члени фермерського господарства сплачують ЄСВ у розмірі й у строки, передбачені Договором, є грудень 2017 року.

Суми ЄСВ, сплачені такими платниками після грудня 2017 року, поверненню не підлягають. Члени фермерського господарства, з якими розірвано Договори у зв'язку зі зміною з 01.01.2018 законодавства про ЄСВ, подають до органів доходів і зборів самі за себе протягом 30 к.дн. після розірвання Договору таблицю 1 Звіту з ЄСВ (Додаток 6) , за період із початку дії Договору по грудень 2017 року включно. (ГУ ДФС у Рівненській області)

Фізособа-підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до ЄДР запису про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності цієї фізособи Оскільки пропорційний розрахунок бази нарахування ЄСВ не передбачений, місяць, у якому така особа припинила підприємницьку діяльність, належить до базового звітного періоду, за який сплачується ЄСВ. (ІПК ДФС від 08.12.2017 р. № 2887/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК)

Акцизний податок

Під час реалізації алкогольних напоїв можна використовувати резервний РРО на період виходу з ладу основного РРО.Водночас оскільки в додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями СГ указується перелік основних РРО, то в разі застосування резервного РРО такому суб'єкту необхідно подати заяву в довільній формі на переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями із зазначенням відповідних реквізитів резервного РРО (модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення).
(Єдина база податкових знань)

Готівкові розрахунки

Відсутність запису в книзі обліку доходів і витрат про отриману приватним підприємцем готівку фактично є порушенням норм про оприбуткування готівки.

ДФС неодноразово, зокрема в ІПК від 21.09.2017 р. № 2026/П/99-99-13-01-02-14/ІПК, наголошувала: незабезпечення щоденного за підсумками робочого відображення ФОПом руху готівки в книзі обліку доходів вважається несвоєчасним оприбуткуванням готівки, за що передбачено відповідальність у 5-кратному розмірі несвоєчасно оприбуткованої суми. Аналогічна думка – в листі Мінфіну від 12.06.2017 р. № 35210-07-10/15376.

 

ІПК від 19.12.2017р. № 3041/ІПК/20-40-14-10-18 зазначили: якщо готівка відокремленого підрозділу підприємства здається ним самостійно до банку й зараховується на рахунок підприємства в безготівковому порядку, така готівка не оформлюється прибутковими та видатковими касовими ордерами в касі підприємства, оскільки безпосередньо не надходить до його каси.

 

Збільшено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг) до 500 тис. грн (раніше було 200 тис. грн), при перевищенні якого обов'язкове застосування РРО, зокрема для:
– роздрібної торгівлі на ринках, ярмарках (за винятком розташованих на їх території магазинів, кіосків, наметів, павільйонів, приміщень контейнерного типу);

– надання медичних послуг виїзними бригадами та медичного обслуговування вдома у замовника;
– приймання від населення та реалізації через бджільницькі торгово-заготівельні пункти продуктів бджільництва, обладнання та інвентаря для пасічників.

Також встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій в сумі 250 тис. грн (раніше було 75 тис. грн), при перевищенні якого обов'язкове застосування РРО для діяльності на території села сільськогосподарськими товаровиробниками, що використовують продукцію власного виробництва;
– роздрібного продажу медичних і фармацевтичних товарів та надання медичних і ветеринарних послуг.
Крім того, встановлено обов'язок застосування РРО для:

– платників єдиного податку другої і третьої груп (фізичних осіб – підприємців) незалежно від виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1 млн грн;

– суб'єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами.
Постанова КМУ від 18.12.2017 № 984, чинна з 20.12.2017 року.

 

Оскільки форми електронних квитків на перевезення пасажирів і багажу та вантажів автомобільним, авіаційним, морським і річковим транспортом законодавчо не встановлені, то вони не можуть вважатися розрахунковими документами в розумінні ЗУ «Про РРО». Для підтвердження витрат на придбання електронних квитків на зазначені види транспорту необхідним є пакет документів:
• оригінал розрахункового чи платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції в готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунка, квитанція до прибуткового касового ордера);
• роздрук на папері частини електронного авіаквитка з указаним маршрутом (маршрут/квитанція);
• оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира;

• посадочний документ, перевізний документ, роздрукований на паперовому носії (транспортні квитки).
(
ІПК від 09.10.2017 р. № 2183/6/99-99-14-05-01-15/ІПК).

Єдиний податок

Платники єдиного податку 4-ї групи звільняються від обов'язку нарахування, сплати й подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води. Чернігівські податківці в ІПК від 01.12.2017 р. № 2795/ІПК/25-01-12-03-06 зазначають, що в податкових періодах, коли суб'єкт господарювання перебуває на спрощеній системі оподаткування як платник єдиного податку 4-ї групи та здійснює видобування підземних вод на підставі дозволу на спеціальне водокористування, йому необхідно подавати декларацію з рентної плати лише з додатком 1 (розрахунок із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин).

Різне

ГУ ДФС у Дніпропетровській області роз'яснює: якщо об'єкт нерухомості оподатковується за нульовою ставкою, то декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до контролюючого органу подається на загальних підставах.

 

План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік опубліковано на веб-сайті ДФС. Він включає розділи щодо документальних планових перевірок:

• юридичних осіб;

• фінансових установ, постійних представництв і представництв нерезидентів;

• самозайнятих осіб;

• юридичних осіб із питань правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ.

 

 

Підвищено облікову ставку НБУ до 14,5% річних із 15.12.2017 р. (рішення НБУ від 14.12.2017 р. № 793-рш).

 

НБУ зберіг вимогу до обов'язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті на користь юридичних осіб на рівні 50%, до якого її було знижено у квітні 2017 року. (Постанова Правління НБУ від 13.12.2017 р. № 129 діє до 13.06.2018р.)

Вимога не поширюється на перекази, що були здійснені банком за рахунок власних (не куплених) коштів клієнта, які повертаються іноземним банком. Як і раніше, інвалюта, яка була куплена та повернена, може бути використана клієнтом протягом 7-ми днів після дня їх перерахування вповноваженим банком. На 8-й день після дня її перерахування такі надходження підлягатимуть обов'язковому продажу, якщо не перевищено 10-денний строк використання резидентом купленої іноземної валюти, як це передбачено відповідним нормативно-правовим актом НБУ.

НБУ розширює можливості для бізнесу достроково погашати кредити в іноземній валюті.
По-перше, розширено перелік випадків, коли бізнес може достроково погашати кредити й позики в іноземній валюті, отримані резидентами від нерезидентів. Відтепер достроково можна буде погасити кредит або позику, у реалізації якої повністю чи частково бере участь іноземна держава через уповноважених нею осіб (шляхом кредитування, страхування, гарантування).

По-друге, скасовано обмеження на максимальну суму переказів іноземної валюти для операцій уповноважених банків, які вони здійснюють на підставі індивідуальних ліцензій НБУ. Досі максимальний ліміт за такими операціями становив 50 тис. дол. США (в еквіваленті) протягом одного календарного місяця. Надалі банки зможуть проводити такі перекази інвалюти на суму, визначену в індивідуальній ліцензії.
(
Постанова Правління НБУ від 12.12.2017 р. № 128, чинна з 14 грудня 2017 року).

Починаючи з 11.10.2017 суму декретних не потрібно урізати до мінзарплати (у місяцях, у яких 31 к.дн.) чи дотягувати до неї (у місяцях, у яких 30 к.дн. і менше)..

Мінсоцполітики в листі від 29.11.2017 р. № 530/0/86-17 завважує: розмір допомоги по вагітності та пологах визначається з урахуванням норми ст. 26 Закону про соцстрах та у випадку, коли застрахована особа протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку має страховий стаж менше 6 місяців, застосовується обмеження відповідно до ст. 19 Закону про соцстрах. Зазначені зміни застосовуються для страхових випадків, які виникли в період із 11.10.2017.

 

 

Additional information