Контроль якості

У ТОВ “АК”Центр професійного аудиту” впроваджена і діє ефективна система контролю якості аудиторських послуг, завдяки якій співпраця з клієнтами завжди відбувається на найвищому рівні. За внутрішній контроль якості у ТОВ АК”Центр професійного аудиту” відповідає директор фірми. Система внутрішнього контролю якості розроблена з метою підвищення рівня надання аудиторських послуг і забезпечення якості при виконанні аудиторських завдань. 
Система внутрішнього контролю якості в нашій компанії вдосконалюється на підсnаві постійного моніторингу. 
Вимоги до всіх елементів системи внутрішнього контролю якості затверджені у внутрішньому Положенні.

 

ТОВ “АК “Центр професійного аудиту”, визнане таким, що успішно пройшло зовнішній контроль якості професійних послуг, згідно з рішенням Аудиторської палати України від 28.07.2016 року, №327/4.

Перевірка показала, що затверджені політики та процедури з контролю якості відповідають МСКЯ, МСА та застосовуються на практиці.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості.

Additional information