Аудиторське обслуговування підприємств

Що це таке? Навіщо проводити аудит? Який результат ви отримаєте? Скільки це коштує? Які гарантії? 

Аудит – перевірка об’єкту на відповідність встановленим критеріям. Тому існує кілька видів аудиту. Так, розрізняють:

·         Аудит бухгалтерської звітності;

·         Податковий аудит;

·         Управлінський аудит;

·         Технологічний аудит;

·         Екологічний аудит;

·         Експрес-аудит та інші.

·       Аудит може бути ініціативним та обов’язковим. Ініціативний аудит, як правило, проводиться за рішенням власників чи вищого керівництва підприємства. Обов’язковий аудит проводиться на підставі Закону. На сьогоднішній день в Україні обов’язковий аудит, зобов’язані проводити у себе підприємства, котрі є емітентами цінних паперів, професійні учасники фондового ринку, підприємства під час приватизаційних процесів, великі, середні та суспільнозначимі підприємства, тощо.

Сьогодні часто дискутується питання про ефективність аудиту: як зробити так, щоб аудит приносив реальну користь, а не просто фіксував фактичний стан. Нажаль, часто аудит складається як взаємодія «поліцейських» і «злодіїв».

В чому ж цінність роботи аудитора? Якщо тільки у встановленні відповідності вимогам стандартів, то цього на сучасному етапі розвитку ринку уже мало.

Сьогодні менеджери і власники підприємств більше зацікавлені не в аудиті, що підтверджує відповідність нормативним документам, а в аудиті, що може додати цінність їх бізнесу, виявити непродуктивні витрати.

Яким чином аудитори можуть принести користь? 

Ми керуємося такими основними п’ятьма правилами.

Констатація факту, що відбувся, не настільки важлива, як відповідь на питання «чому це сталося»

Аудит частіше відповідає на питання, що відбувається? Що іде не так? Але, не чому це сталося або чому щось іде дуже добре. Керівник змушений шукати «чому» в результатах аудиту, але через недостатність засобів, часто не в змозі адекватно провести аналіз.

Вказівка аудитора на першопричину появи невідповідності дозволить швидше і цілеспрямованіше визначити шляхи вирішення проблем, що виникли. Це можливо саме тому, що, коли аудитор спостерігає, він знаходиться в потрібному місці в потрібний час і часто треба зовсім не багато зусиль для того щоб «копнути глибше» і дістати справді цінну інформацію.

Максимальна відкритість аудиту

Команда аудиторів розробляє чек-лист, проводить аудит, а по закінченню надає звіт. Деякі організації, в яких проводиться аудит, перебувають у інформаційному вакуумі і нічого не знають про хід аудиту до моменту його закінчення. Попередні висновки, розрахунки їм не надаються, і тому вони не знають, за якими критеріями буде оцінюватися їх діяльність. Відкритий обмін інформацією між аудиторами та працівниками підприємства, що перевіряється, на всіх етапах аудиту, без сумніву, підвищує ефективність аудиту. Ця відкритість допоможе керівникам підрозділів краще підготуватися до аудиту.

Значимість, проблем, що виникають

Часто, підприємства вважають, що результатом багатьох аудитів є перелік придирок, тобто недоліків, які реально не знижують рівень якості. Це може відбуватися через недостатню компетентність аудиторів чи їх невміння правильно сформулювати свої спостереження. Якщо невідповідність не є суттєвою, то це має бути відображено відповідним чином. Керівники підрозділів потім з’ясовують можливості для проведення коригуючих дій, виходячи із значимості невідповідностей.

Аудитор весь час повинен задавати собі питання: наскільки важливим є виявлена невідповідність? Природно, він повинен враховувати при цьому думку, клієнтів, оскільки вони, швидше за все, краще обізнані про реальні впливи виявленої невідповідності на якість кінцевої продукції.

Кожен раз давати нову інформацію.

Кожному досвідченому аудитору завжди є, про що сказати керівнику підприємства, що перевіряється і на що звернути увагу. Клієнти завжди сподіваються, що аудитори поділяться з ними якоюсь свіжою інформацією. На жаль, останні часто зволікають таким спілкуванням. Щира увага до проблем співрозмовника, бажання аудитора перетворити аудит в діалог (не в мітинг чи дискусію, в жодному разі) тільки на користь процесу аудиту і встановленню атмосфери довіри між аудитором та клієнтом.

Оперативне надання інформації.

Якщо спитати керівників підприємств: «Коли ви хочете дізнатися про результати аудиту?», вони відповідають: «Як можна раніше». Керівники повинні отримувати інформацію тоді, коли вона актуальна і необхідна.

Навіщо проводити аудит?

Оскільки дані бухгалтерської звітності використовуються для прийняття рішення різними категоріями користувачів (засновники і партнери, інвестори, кредитори, державні органи і комерційні структури, і т.д.) то у багатьох випадках ці дані вимагають спеціального підтвердження їх достовірності – аудиторського висновку.

Що ви отримаєте в результаті аудиту?

Оскільки види аудиту можуть бути різноманітними, то й результат перевірки може мати різноманітні форми представлення. Однак, при будь-якому виді аудиту, Замовник одержить письмовий звіт про перевірку. 

При обов'язковому аудиті Замовник отримає наступні документи:

·        Детальний звіт про проведену перевірку, в якому висловлюється думка аудиторів по кожному розділу обліку.

·        Звіт для керівництва з характеристикою стану обліку на підприємстві в цілому.

·      Аудиторський висновок з висловленням думки щодо достовірності звітності, який надається зацікавленим особам.

Cpaudit.com.ua

 

 

Additional information