До пакету абонентного аудиторського обслуговування входить:

1. Надання усних та письмових консультацій з питань оподаткування, бухгалтерського та управлінського обліку, а також супроводження і надання практичних рекомендацій щодо процесу розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності;

2. Моніторинг законодавства та щомісячне інформування у вигляді Інформаційних листів про прийняті зміни (із чіткими роз’ясненнями та особливостями застосування змін) за напрямками: оподаткування, бухгалтерський облік, зовнішньоекономічна діяльність;

3. Представлення інтересів клієнта при вирішенні спірних питань у відносинах з державними контролюючими органами, що стосуються питань оподаткування, бухгалтерського обліку та питань фінансової діяльності;

4. Щомісячне проведення семінарів та тренінгів з актуальних питань оподаткування та обліку із запрошенням представників контролюючих органів, висококваліфікованих фахівців у галузі оподаткування, управлінського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Additional information