Ведення обліку

Послуги з ведення обліку для українських підприємств та представництв іноземних компаній в Україні 

  • Ведення бухгалтерського обліку і підготовка бухгалтерської звітності у відповідності до законодавства України;
  • Ведення банківського рахунку, обліку банківських та касових операцій;
  • Ведення податкового обліку і підготовки податкової звітності та надання її до відповідних органів;
  • Облік і нарахування заробітної плати і відповідних обов’язкових платежів;
  • Складання статистичної звітності і надання її в статистичні органи;
  • Послуги в галузі ведення обліку за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і трансформація звітності;
  • Автоматизація бухгалтерського обліку та впровадження інформаційних технологій;
  • Консультаційні послуги з питань, пов’язаних із здійсненням фінансових (господарських) операцій, формуванням результатів господарської діяльності і складанням бухгалтерської (фінансової звітності)
  • Відновлення обліку
  • Інші послуги.

Cpaudit.com.ua

Additional information