Супроводження угод

Важливим елементом кожної угоди є проведення комплексної фінансової перевірки. Ми допоможемо вам виявити ключові фінансові ризики, інформація про які може бути використана при проведенні переговорів за ціною угод. Ми проведемо аналіз фінансового стану підприємства, включаючи аналіз якості і структури активів, розміру врахованих і потенційних зобов'язань. Ми можемо також оцінити вплив наявних і можливих зобов'язань на ціну угод і суму можливих додаткових витрат.

Наші консультації можуть включати аналіз результатів комерційної діяльності, обсягів продажу за минулі періоди в розрізі покупців, продуктів, що продаються, ринків збуту. Наші фахівці допоможуть вам чітко уявити структуру собівартості продукції, що випускається і реалізовується, і визначити рентабельність компанії в цілому і по продуктових групах.

За результатами перевірки фінансової діяльності об'єкту інвестицій ми підготуємо звіт, що включає висновки за результатами діяльності обраного підприємства і аналіз фінансових ризиків, які необхідні для прийняття рішень і проведення переговорів.

В основній частині звіту ми надаємо детальний аналіз отриманих даних і підстави на основі яких були зроблені ці висновки. Ми супроводжуємо наших клієнтів з моменту звернення до нас за послугами і до моменту завершення угоди. Наші фінансові фахівці допоможуть юристам вашої компанії в розробці умов договору купівлі-продажу, в частині завірень і гарантій сторін. Ми докладемо всі зусилля для того, щоб ви були задоволені результатами переговорів про укладення угоди.

Наша компанія також надає повний комплекс послуг з супроводу операцій, включаючи консультації по податкових і правових аспектах. В цьому випадку оцінка фінансових ризиків буде складовою частиною нашого звіту.

Наші податкові консультанти проаналізують коректність розрахунку податків і оцінять потенційні податкові ризики. Ми вкажемо причини виникнення і можливість настання податкових ризиків. Ми також вкажемо, де це можливо, суму можливих донарахувань податків і штрафів. На підставі нашого досвіду, ми можемо провести аналіз існуючих розбіжностей з податковими органами і надати рекомендації по вирішенню їх.

Наші фахівці допоможуть вам досягнути максимальної вигоди від угоди.

Additional information