Консультації з питань корпоративного оподаткування

У нас працюють професіонали, що мають значний досвід роботи по наданню консультаційних послуг з питань оподаткування юридичних осіб. Глибоке і детальне знання питань, з якими стикаються компанії в своїй щоденній діяльності, і пов’язана з ними податкова проблематика дозволяє нам надавати витребувані послуги, що включають:

  • Загальні консультації з питань нарахування та сплати податкових платежів та інших обов’язкових внесків;
  • Податкове планування та реструктуризація бізнесу;
  • Податковий огляд діяльності компаній з виявленням можливих шляхів оптимізації податкового навантаження;
  • Управління податковими ризиками та аналіз відповідності діяльності компанії чинному законодавству.
  • Розробка облікової (в т.ч. податкової ) політики і пов’язаних з цим процедур

Additional information