План-графік внутрішніх семінарів на 2022 р.

План-графік внутрішніх семінарів

ТОВ «АК «Центр професійного аудиту» на 2022 р.

 

Мета семінарів:

1. інформування працівників ЦПА про новини та нововведення в:

-  в податковому законодавстві;

- П(С)БО

2. Розгляд окремих питань, пов’язаних із застосуванням на практиці:

- МСБО;

- МСФЗ;

- МСА;

- МСКЯ.

 

№ з/п

Дата проведення

Тема семінару

Доповідачі

1

20.01.2022

Річний дайджест: МСФЗ-звітність-2021 та перспективи-2022

Харламова О.В.

Агенство з міжнродних стандартів фінансової звітності

2

04.02.2022

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВОВВЕДЕНЬ 2022 Звітність за 2021 рік

 

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

3

10.02.2022

Документування процедур зовнішнього підтвердження як процедур по суті для отримання відповідних і надій-них аудиторських доказів з метою отримання підтвердження інформації про залишки рахунків та їх елементи, умов контрактів/договорів та підтвердження іншої інформації та виконання альтернативних процедур у випадках неотримання відповідей на запити про підтвердження

Громадська організація «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

4

21.02.2022

Для забезпечення зворотного зв’язку від персоналу щодо розуміння системи механізмів внутрішнього контролю, застосування методики оцінки ризиків, заходів та засобів для захисту систем обробки інформації провести внутрішньо фірмове навчання-практикум щодо системи внутрішнього контролю ЦПА

Гук І.О.

Розвадовський М.В.

 

6

23-24.02.2022

Застосування та документування проце-дур пов’язаних з вивченням облікової політики та перевірки облікових оці-нок, в тому числі оцінок за справедливою вартістю. За результатами навчання провести тестування персоналу з метою оцінки знань вимог МСА 540 та якості підготовки персоналу.

Громадська організація «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

 

6

24.03.2022

Актуальні питання трудового законодавства

Лістрова Світлана

Сертифікат ACCADipIFR,

7

07.04.2022

Розгляд новин законодавства станом на 01.06.2022 р. Фінансова та податкова  звітність 1 квартал.

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

8

05.05.2022

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ШАХРАЙСТВА ТА ФОРЕНЗІК

Громадська організація «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

9

09.06.2022

Розгляд новин законодавства станом на 01.06.2022 р. Фінансова та податкова  звітність півріччя.

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

10

01.07.2022

ОБЛАСТІ ОБЛІКУ ПО МСФЗ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ОСОБЛИВИХ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ВІДПОВІДНО ДО МСА

Громадська організація «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

11

02.08.2022

СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ КОМПАНІЙ-КЛІЄНТІВ

 

Громадська організація «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

12

08.09.2022

Актуальні питання трудового законодавства

Лістрова Світлана

Сертифікат ACCADipIFR,

13

06.10.2022

Розгляд новин законодавства станом на 01.10.2022 р. Фінансова та податкова  звітність 9 місяців

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

14

22.10.2022

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АУДИТОРА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА ІНШИХ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Громадська організація «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

15

24.11.2022 р.

КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОЦЕС СКЛАДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Громадська організація «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

16

08.12.2022

Підготовка до закриття фінансового року.

Розгляд поточних податкових та бухгалтерських питань

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

17

12.12.2022

ПРАКТИКА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРИ СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Громадська організація «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

18

24.12.2022

Розуміння персоналом політик та процедур ЦПА щодо етичних вимог і незалежності, застосування застережних заходів відповідно до вимог МСКЯ 1 та Кодексу етики

Аудитор - внутрішній контролер якості - Гук Ірина Олександрівна

Співдоповідач:  Старший помічник аудитора  Морар Марія

 

Відео з семінарів

24.11.2021 Конференція Процедури визначення загальної стратегії

10.12.2021 Семінар Ризики та внутрішній контроль МСА 315 МСА 240 (1 частина)
10.12.2021 Семінар Ризики та внутрішній контроль МСА 315 МСА 240 (2 частина)
18.12.2021 Семінар Аудиторська вибірка МСА 530
24.12.2021 Семінар Етичні вимоги і незалежність
10.02.2022 Семінар Зовнішні підтвердження МСА 505
21.02.2022 Семінар-практикум Внутрішній контроль ЦПА
23.02.2022 Семінар Облікові політики та облікові оцінки МСА 540
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information