Підбірка новин законодавства станом на 01.06.2022 року

 


26/05/2022 опубліковано Закон № 2260-IX , який передбачає низку податкових змін, зокрема:

·       відновлення податкового обов'язку платників податків, у яких є можливість виконувати такий обов'язок, в частині дотримання термінів реєстрації ПН та РК в ЄРПН, подання податкової звітності, сплати податків;

·       відновлення камеральних, документальних та фактичних перевірок:

- документальні позапланові перевірки, які проводяться на звернення платника податків та/або з підстав, визначених пп. 78.1.7 та 78.1.8 ПКУ, та/або документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

 

камеральні податкові перевірки податкових декларацій з ПДВ та уточнюючі розрахунки до них за звітні податкові періоди:

- лютий, березень, квітень, травень 2022 року - розпочинаються на наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;

- червень, липень 2022 року - розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.

  • документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

- доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування такими платниками податків;

- доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

- проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

·       у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок щодо сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПК відповідальності з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

·       якщо у платників податків є можливість виконувати такі обов'язки, то їх звільнять від відповідальності за умови:

- реєстрації такими платниками ПН та РК в ЄРПН до 15.07.2022 р.; 

- подання податкової звітності до 20.07.2022 року;

- сплати податків та зборів у строк не пізніше 31.07.2022 р. 

·         платники ЄП третьої групи зі ставкою 2% звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування за умови виконання ними таких податкових обов'язків, щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2%.

·         при самостійному виправленні платником податків у податкових періодах до 25 липня 2022 року помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені.

·         платники ПДВ, тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, не мають права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов'язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

·         повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування;

суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення.

 

Податок на додану вартість

 Вже доступні нові електронні формати податкової накладної (F/J 1201013) та розрахунку коригування до ПН (F/J 1201213). Всі податкові з 24.02. можно переформувати у M.E.DOC в нову форму. Для цього повинна буди оновлена версія 11.02.076. Всі податкові, які потрібно зареєструвати, копіюємо, дата ставимо галочку "як в оригіналі".

 

Лист ДПС від 27.05.2022 року: платники звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом за умови:

- реєстрації ПН/РК за операціями з постачання товарів/послуг, здійсненими в період лютий - травень 2022 року, до 15 липня 2022 року (по податковому кредиту, відображеному у податкових деклараціях з ПДВ за звітні (податкові) періоди лютий - травень 2022 року на підставі первинних (розрахункових) документів, має бути здійснена реєстрація ПН/РК в ЄРПН);

- подання податкової звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, до 20 липня 2022 року;

- сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Після спливу цих термінів та невиконання платниками свого податкового обов'язку до таких платників будуть застосовані штрафні санкції, визначені Кодексом.

! Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання податкового обов'язку та перелік документів, які підтверджують неможливість виконання таких обов'язків, встановлюється Мінфіном.

 

Податок на прибуток

Питання:

Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму вартості ОЗ, примусово вилученого у ЮО під час дії воєнного стану на користь військової адміністрації?

Відповідь:

платник податку у разі примусового вилучення основних засобів під час дії воєнного стану на користь військової адміністрації здійснює коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до вимог пп. 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ.

 

Платник податку, який протягом одного кварталу (в середині другого кварталу – наприклад, з першого травня 2022 року) перейшов на сплату єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 % та повернувся на загальну систему оподаткування (наприклад, з першого червня 2022 року), складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за звітний період півріччя.

В цій декларації враховуються наростаючим підсумком результати діяльності починаючи з 1 січня звітного року по дату переходу на єдиний податок та подається у складі такої декларації фінансова звітність, складена за результатами діяльності за цей період.

Якщо платник використовує у 2022 році річний звітний період, він подає першу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств після відновлення сплати цього податку за підсумками звітного періоду – 2022 рік.

В іншому випадку – у разі перебування платника у 2022 році на квартальному звітному періоді і повернення такого платника на загальну систему оподаткування наприклад у другому кварталі, такий платник подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств після відновлення сплати цього податку за підсумками 9 місяців 2022 року та за 2022 рік.

При цьому платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2 %, у цьому ж році відновлює сплату податку на прибуток підприємств, складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року, в якій при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у п.п. 134.1.1 ПКУ, не враховує результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2 %, з урахуванням положень підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну. (Категорія 102.20.01 «ЗІР»)

 

Трудові відносини

З 27 травня посилено захист працівників (набрав чинності Закон №2253 щодо посилення захисту прав працівників). Ним, зокрема:

1) у сфері колективно-договірного регулювання передбачається:

- можливість укладення колективного договору фізичною особою, яка використовує найману працю (на сьогодні - лише у юридичних особах);

- обов'язок роботодавця ознайомлювати працівників з текстом колективного договору;

- поширення дії галузевої угоди на усіх роботодавців відповідної галузі;

2) щодо недопущення дискримінації у сфері трудових правовідносин:

- визначено, що не вважається дискримінацією у сфері праці та що є необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу;

- врегульовано окремі питання щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування;

3) щодо масових звільнень: уточнено положення законодавства у частині визначення ознак того, що є масовим вивільненням працівників з ініціативи роботодавця та як роботодавець здійснює повідомлення про масове вивільнення; порядку проведення роботодавцем консультацій з профспілковими представниками перед масовими звільненнями працівників.

 

На час дії воєнного стану для вимушених переселенців скасовано обмеження для роботи за сумісництвом, які стосуються часу тривалості роботи. Тому працівника можна оформити не лише на 0,5 ставки, але й на більшу тривалість робочого часу.

 

Фонд соцстрахування нагадує, що із травня 2022 року отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності чи по вагітності та пологах українці можна також на підставі витягу з е-лікарняного. Для цього прийнята постанова правління ПФУ «Про затвердження форми витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності» від 02.05.2022 р. № 4-1.

Отриманий витяг можна використати, наприклад, якщо роботодавець не має можливості подати заяву-розрахунок до ФССУ через бойові дії. В такому випадку працівник може звернутись до будь-якого зручного відділення Фонду соцстрахування дляотримання виплат напряму на підставі витягу з е-лікарняного.

Витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності формують у кабінеті на вебпорталі ПФУ. Також витяги е-лікарняних своїх працівників можуть зробити роботодавці.

Витяг можна завантажити у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги – Фонд соцстрахування профінансує виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку.

 

Мінекономіки у  Роз'ясненні від 23.03.2022 р. зазначило, що з дати набрання чинності Законом № 2136 (із 24.03.2022) і до закінчення дії воєнного стану максимальна тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарних дні.

Разом із тим Держпраці пояснило, що роботодавець може надавати працівнику відпустку і більшої тривалості, якщо це відповідає особливостям організації праці й умовам господарської діяльності. При цьому "надання відпустки більшої тривалості ніж 24 календарні дні у період дії воєнного стану є правом, а не обов'язком роботодавця". Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, то різниця днів відпустки не втрачається, її має бути надано після закінчення дії воєнного стану.

Крім того, ч. 2 ст. 12 Закону № 2136 надає право роботодавцю в період дії воєнного стану відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Такі обмеження не поширюються на відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо на період відпустки під час воєнного стану припадають святкові чи неробочі дні, указані в ст. 73 КЗпП, то слід урахувати положення ч. 6 ст. 6 Закону № 2136: під час визначення періоду щорічної відпустки в період воєнного стану святкові та неробочі дні враховують як звичайні календарні дні.

Щорічні додаткові відпустки, соціальні та інші відпустки

У ч. 1 ст. 12 Закону № 2136 не передбачено обмеження щодо тривалості щорічних додаткових відпусток (за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці; за особливий характер праці), соціальних та інших оплачуваних відпусток. Тож ці відпустки роботодавець повинен надавати у загальному порядку на підставі заяви працівника відповідно до Закону про відпустки.

 

На думку Держпраці (див. лист від 28.03.2022 р. № 1340/4/4.1-зв-22), у разі відсутності можливості у роботодавця, із незалежних від нього обставин, подати до органів ДПС повідомлення про прийняття працівника на роботу роботодавець повинен мати підтвердження намагання вчинити такі дії.

До того ж у відомстві не уточнюють, як саме роботодавець має підтвердити відсутність можливості повідомити податкову про новоприйнятих працівників.

 

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" у випадку знаходження підприємства в районі активних бойових дій, роботодавець самостійно вирішує питання зберігання кадрових документів і може приймати рішення про видачу трудових книжок працівникам під підпис. Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджується наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (ознайомитись з переліком можна на офіційному сайті міністерства за посиланням: https://minre.gov.ua/).

Отже, видача трудової книжки на руки здійснюється з метою її збереження, адже в умовах війни ніхто нічого гарантувати не може. Роботодавець не може примусово видати трудову книжку на руки проти бажання самого працівника. (КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ)

 

Акцизний податок

СГ роздрібної торгівлі до кінця 2022 року залишаються у порядку та на умовах, що діяли до 1 квітня 2022 року, платниками 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до 1 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 1 квітня 2022 року ПКУ).

Для запобігання подвійної сплати виробниками та СГ роздрібної торгівлі 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну платникам з 1 травня 2022 року доцільно забезпечити ведення окремого обліку тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну залежно від дати їх виробництва, а саме:

виробникам та/або імпортерам, СГ оптової торгівлі – разом із даними щодо кількості та вартості продукції, реалізованої починаючи з 1 травня 2022 року, у первинних супровідних документах (товарно-транспортні накладні та інші) необхідно також зазначати дату її виробництва (або відмітку щодо вироблення продукції до або після 1 квітня 2022 року) та максимальну роздрібну ціну; 

СГ роздрібної торгівлі забезпечити:

окреме відображення в бухгалтерському обліку та обліку у місці торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до та після 1 квітня 2022 року;

відображення в розрахункових документах (чеках РРО/програмних РРО) обов’язкових реквізитів відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, зокрема:

для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), – окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку (рядок 22). У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення.

При цьому при здійсненні роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, виробленими до 1 квітня 2022 року, з 1 травня 2022 року СГ повинні надалі забезпечувати відображення в розрахунковому документі такого обов’язкового реквізиту як «Акцизний податок» (окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами).

Водночас СГ, що здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, виробленими після 1 квітня 2022 року, а також рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з 1 травня 2022 року у розрахунковому документі (рядок 22) не відображає такий реквізит як «Акцизний податок» по таких товарах.

 

Різне

Господарські операції здійснені платником за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2 % не впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, то такі операції не є контрольованими і не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій – 10 млн гривень.

 

Кабмін відтермінував обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії (токені) на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців із дня його припинення. на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців із дня його припинення можна користуватися будь-якими електронними підписами – як звичайними ЕЦП, так і КЕП.  Тобто обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії (зокрема, токені) переноситься вже на період "після завершення війни". (Постанова КМУ від 24.05.2022 р. № 617, чинна з  27.05.2022).

 

Продовжено до 31 серпня 2022 р. дію карантину та режим надзвичайної ситуації на території України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19.

 

Уряд скасував держрегулювання цін на бензин і дизпаливо. Нагадаємо: наприкінці квітня Уряд запровадив на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки на пальне в розмірі:

• не більш як 7 грн (з ПДВ), які нараховують до середньої вартості 1 л дизельного палива;

• не більш як 6,5 грн (з ПДВ), які нараховують до середньої вартості 1 л бензинів автомобільних.

постанова Кабміну "Про зупинення дії пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236" від 17.05.2022 р. № 594 , чинна з 20.05.2022

Утім, коментованою Постановою № 594 було ухвалено рішення вже з 20.05.2022 відмовитися від держрегулювання цін на вказані вище позиції пального, а відповідний п. 414 Постанови № 1236 – скасувати.

 

Увага! До 31 серпня продовжено дію карантину через коронавірус

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили  із 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

 

Additional information