План-графік внутрішніх семінарів на 2021 р.

 

План-графік внутрішніх семінарів на 2021 р.

Мета семінарів:

1. інформування працівників ЦПА про новини та нововведення в:

-  в податковому законодавстві;

- П(С)БО

2. Розгляд окремих питань, пов’язаних із застосуванням на практиці:

- МСБО;

- МСФЗ;

- МСА;

- МСКЯ.

№ з/п

Дата проведення

Тема семінару

Доповідачі

1

22.01.2021

Аналіз основних податкових змін -2021. Звітність за 2020 рік

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

2

11.02.2021

Прийняття нових клієнтів з обов’язкового аудиту, зокрема, за результатами конкурсів (тендерів) з відбору аудитора, та узгодження умов таких завдань з аудиту

Організатор – Аудиторьска палата України, доповідачі – Голова АПУ НМР Член АПУ Кузуб О.А.

3

25.02.2021

Документальний & електронний документообіг.

Голошевич І.Л.  незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Нова об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ

4

26.02.2021

Зміни до податкової накладної та декларації з ПДВ

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

5

24.03.2021

Моніторинг оцінювання внутрішньої системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності

Організатор – Аудиторська палата України.

Круглий стіл спільно з НАСОА Голова АПУ НМР Член АПУ Корінько М.Д.

6

26.03.2021

Оподаткування операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Основи обліку та складні облікові операції.

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

7

06.04.2021

Веб-круглий стіл Аудиторський звіт: Вимоги МСА та регуляторів

Організатор – Аудиторська палата України.

Доповідачі - Голова АПУ НМР Член РАПУ Романюк М.В., Представники регуляторів Члени АПУ

8

22.04.2021

Веб-круглий стіл Ризики в аудиті

Організатор – Аудиторська палата України.

Голова АПУ НМР Член РАПУ Шульман М.К. Члени АПУ

9

12.05.2021

Веб-дискусія: Аналітичні процедури по суті та тести заходів контролю

Організатор – Аудиторська палата України.

Організатор – Аудиторська палата України

10

28.05.2021

Заробітна плату у 2021 р. Зміни у порядку № 100 (середня зарплата, відпускні, кошти на відрядження, вихідна допомога) ЄСВ, ПДФО та ВЗ 2021. Оновлений звіт про осіб з інвалідністю.

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

11

01.07.2021

Розгляд новин законодавства станом на 01.07.2021 р.

Осачук Л.Г.- Виконавчий директор Чернівецької філії, аудитор

12

23.07.2021

Особливості бухгалтерського обліку основних засобів (Міжнародні стандарти фінансової звітності)

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

13

19.08.2021

МССП 4400. Практичне застосування

Спілка аудиторів України

14

03.09.2021

Трансфертнеціноутворення 2021. Зміни 2021. Master File, Local File, CbC Reporting. Контрольованіоперації. Ідентифікація. Реальність. Повязаніособи. КІК. BEPS. Контроль. Перевірки. Штрафи.

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

15

23.09.2021

ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНКИ ПРИПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДІЙ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ПІД ЧАС АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Вебінар Спілки Аудиторів України

16

22.10.2021

Маркетинг і реклама податково-бухгалтерська інтерпретація економічної сутності

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

17

01.12.2021

Озгляд новин законодавства станом на 01.12.2021 р.

Осачук Л.Г.- Виконавчий директор Чернівецької філії, аудитор

18

03.12.2021

Підготовка до закриття фінансового року.

Самарченко О.Р.- незалежний експерт-консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Розгляд поточних податкових та бухгалтерських питань

19

22.12.2021

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПІДГОТОВКА ТА АУДИТ

Вебінар Спілки Аудиторів України

 

 

План-графік внутрішніх семінарів для працівників ТОВ «АК «Центр професійного аудиту»  на 2021 р., підготовлено з урахуванням пропозицій та побажань працівників ЦПА.

 

План-графік доповнюється виходячи із плану короткострокових заходів, що пропонуються Аудиторською палатою України, ГО «Спілка аудиторів України», ГС «ПАБУ», МАСБА та іншими професійними організаціями аудиторів та/або бухгалтерів, юридичними особами, які відповідають вимогам, встановленим Комісією з атестації для проведення освітніх заходів (безперервного професійного навчання аудиторів).

 

Additional information