Підбірка новин законодавства станом на 01.02.2019 року

Податок на додану вартість

Платник ПДВ може зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування на суму ПДВ, обчисленою за формулою із п. 2001.3 ПКУ. При цьому складовою формули обчислення реєстраційної суми в СЕА ПДВ, є сума поповнення електронного рахунку (∑ПопРах).

∑ПопРах — загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в СЕА ПДВ, в тому числі рахунків у СЕА ПДВ платника податку – сільгосппідприємства, яке обрало спецрежим оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ, зазначених у пп.пп. «а» - «в» п. 2001.2 ПКУ.

Отже, обчислення реєстраційної суми в системі електронного адміністрування ПДВ здійснюється з урахуванням вимог п. 2001.3 ПКУ. Таким чином, збільшення реєстраційної суми за рахунок поповнення рахунка в СЕА ПДВ з інших джерел чинним законодавством не передбачено.(ІПК від 29.12.2018 р. № 5496/ІПК/10-36-12-01)

 

Порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання. У разі якщо послуги, які надає нерезидент (підрядник) за межами митної території України, не включено до переліків послуг, визначених п. 186.3 ПКУ, місцем постачання таких послуг є територія за межами митної території України.

Отже, при отримані резидентом – платником ПДВ послуг по перевірці майна на якість і відповідність заявленим параметрам виробника від нерезидента, місце постачання яких визначено за межами митної території України, операції з постачання таких послуг НЕ є об’єктом оподаткування ПДВ та за такими операціями податкова накладна отримувачем послуг не складається.( ІПК ДФСУ від 04.01.2019 р. № 57/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Підприємство припустилося помилки у податковій накладній (ПН) та розрахунку коригування (РК) до неї.

ДФС пояснила, як виправитися. Податківці доопрацювали електронний сервіс для платників ПДВ, за допомогою якого можна побачити всі показники ПН, які на поточну дату обліковані в ЄРПН, з урахуванням зареєстрованих РК до неї. Усі необхідні дані можете скачати у форматі xls.

Доступ до цих даних надано в у приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету у розділі «ЄРПН». Щоб виправити помилки у попередньо складених РК, відкоригуйте всі неправильні на дату коригування рядки ПН. Для цього скористайтеся інформацією про показники ПН з урахуванням усіх зареєстрованих до неї РК, отриману за допомогою електронного сервісу.

Кожному рядку ПН, який коригуєте, має відповідати два рядки РК:

 у першому — «обнуліть» (сторнуйте) рядок ПН з помилкою. Коли заповнюєте графу 1.2, правильно зазначте порядковий номер рядка ПН, що коригуєте;

 у другому — зазначте правильні показники. У графі 1.2 цього рядка запишіть новий номер рядка, якого немає в ПН, до якої складаєте РК.

У графі 2.1 в обох рядках РК зазначте умовний код 302, що відповідає причині коригування «Усунення неоднозначностей».

(Лист ДФС від 15.01.2019 р. № 144/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.)

 

Якщо одному покупцеві поставляєте товари/послуги два чи більше разів на місяць — це ритмічне постачання. Ритмічний характер операції залежить лише від факту їх вчинення, а не від того, за одним чи різними договорами її оформили. Податкові зобов’язання виникають за подією, яка сталася раніше, а саме на дату:

або отримання авансу від покупця,

або відвантаження товарів.

Податкові зобов’язання не залежать від того, в рамках одного чи декількох цивільно-правових договорів відбувається перша подія.

Якщо поставили товар одному покупцеві два та більше разів на місяць за одним або за різними договорами — можете скласти зведену податкову накладну на загальну суму постачання.

Коли постачальник не складає зведені податкові накладні, а покупець одного і того ж дня оплачує товар кількома авансами у межах одного чи декількох договорів, продавець може скласти одну податкову накладну на загальну суму таких авансів.

(Лист ДФС від 16.01.2019 р. № 165/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Платник ПДВ (лізингодавець) домовився з контрагентом, що він купить для нього обладнання і здасть йому в оренду (лізинг), з подальшим викупом. За свою послугу лізингодавець отримає прибуток (лізингову винагороду). Таким чином, за договором фінансового лізингу одна сторона (лізингодавець) зобов’язується придбати у продавця певну річ і передати цю річ у користування лізингоотримувачу на певний строк (не менше року) за встановлену плату (лізингові платежі).

Які наслідки з ПДВ за такими операціями?

Лізингодавець на дату фактичної передачі об’єкта фінансового лізингу лізингоотримувачу, зобов’язаний нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з договірної вартості об’єкта фінансового лізингу та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією.

(ІПК ДФСУ від 14.01.2019 р. № 118/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Операція з передачі дилерові легкових автомобілів на відповідальне зберігання для підприємства не є об’єктом оподаткування ПДВ. За такої передачі підприємство не визначає податкових зобов’язань, а дилер — податкового кредиту. Водночас надання послуг зі зберігання майна для дилера є об’єктом оподаткування ПДВ.

У разі постачання легкових автомобілів дилерові податкові зобов’язання з ПДВ у підприємства виникають за правилом «першої події». Податкова накладна, зареєстрована у Єдиному реєстрі податкових накладних, є для дилера підставою включити суми ПДВ до податкового кредиту.(Лист ДФС від 15.01.2019 р. № 140/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.)

 

Згідно з п. 1201.1 ПКУ порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу у відповідних розмірах.

Мінфіном надано роз’яснення від 14.04.2017 р. № 11310-09-10/10306 щодо практичного застосування норм п. 1201.1 ПКУ, зокрема щодо застосування виключень, передбачених цим пунктом (далі — лист № 10306).

При цьому як норми п. 1201.1 ПКУ, так відповідно і положення листа № 10306 не передбачають виключень щодо необхідності застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію (відсутність реєстрації) в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, складених відповідно до ст. 199 ПКУ.(ІПК від 16.01.2019 р. № 175/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Коли підприємство повертає одному із засновників його внесок у вигляді коштів або корпоративних прав та акцій інших суб’єктів, що належать підприємству, об’єкта оподаткування ПДВ не виникає.

Проте, якщо підприємство поверне засновникові його внесок майном, це вважатимуть постачанням товару. Відповідно, таке майно буде об’єктом оподаткування ПДВ на загальних підставах.(Лист ДФС від 15.01.2019 р. № 138/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Коли платник ПДВ вносить рухоме чи нерухоме майно до статутного фонду іншого підприємства (як платника, так і неплатника ПДВ), таку операцію оподатковують ПДВ. Якщо майно вносить неплатник ПДВ, операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо у неплатника ПДВ загальний обсяг операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ (у т. ч. з урахуванням внесення майна до статутного фонду іншого підприємства), протягом останніх 12 календарних місяців перевищить 1 млн грн, він має зареєструватися платником ПДВ.

Обов’язок нараховувати і сплачувати податкові зобов’язання з ПДВ виникає із дня, наступного за граничним днем подання заяви про реєстрацію платником ПДВ. Тобто з 11-го числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше обсяг оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг перевищив 1 млн грн.(Лист ДФС від 21.01.2019 р. № 221/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Оскільки постачання товару, ціну якого при придбанні було встановлено, наприклад, за вагову одиницю (кілограм, тонну тощо), може здійснюватися за ціною за кількісну одиницю (штуку тощо) такого товару, то одиниця виміру, вказана у графі 4 податкової накладної, складеної на операцію з постачання товару, може відрізнятися від одиниці виміру, що вказана у податковій накладній, отриманій платником податку при придбанні такого товару. (ІПК від 16.01.2019 р. № 166/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Наказом Мінфіну України від 17.09.2018 р. № 763 внесено зміни до форми податкової накладної та розрахунку коригування, а також до Порядку заповнення податкової накладної.

Відповідно до внесених змін графа 11 розділу Б податкової накладної: (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) «Сума податку на додану вартість» є обов’язковою до заповнення в усіх випадках, коли за здійсненою операцією нараховується сума ПДВ за ставкою 20 або 7 %.

Значення графи 11 розділу Б податкової накладної (графи 14 розділу Б розрахунку коригування) обчислюється шляхом множення значення графи 10 розділу Б податкової накладної (графи 13 розділу Б розрахунку коригування) на відповідне значення ставки податку, код якої зазначено у графі 8 розділу Б податкової накладної (графі 11 розділу Б розрахунку коригування).

Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) заповнюється у гривнях з копійками, але з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається зазначення в цій графі показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми. (ІПК від 14.01.2019 р. № 117/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Витрати постачальника (телекомунікаційні, поштові, транспортні, нотаріальні, на відрядження та інші), здійснені ним в межах договору про надання послуг, є витратами по забезпеченню виконання складових частин загального обсягу послуги, а тому є складовою частиною вартості послуги, операція з постачання якої є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до п. 185.1 ПКУ.

Під час отримання постачальником оплати частини вартості послуг у розмірі понесених ним витрат такий постачальник послуг згідно з п. 201.1 ПКУ повинен скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. Така зареєстрована в ЄРПН податкова накладна для замовника послуг є підставою для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту (п. 201.10 ПКУ).(ІПК ДФСУ від 24.01.2019 р. № 261/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

З 01.01.2019 р. набрали чинності зміни, внесені Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", зокрема в частині звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів.

Цим Законом продовжено до 01.01.2022 р. дію тимчасового режиму звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, визначеного пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабміном.

Дію постанови КМУ від 12.01.2011 р. № 15, якою затверджено переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ, також продовжено до 01.01.2022 р. згідно з постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1177, яка набрала чинності з 01.01.2019 р.

Враховуючи викладене, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється на операції платників податку з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, що здійснюються з 01.01.2019 р. до 31.12.2021 р. (включно).

Аналогічні роз’яснення надані листом ДФСУ від 08.01.2019 р. № 416/7/99-99-15-02-01-17

 

Під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, платник податку здійснює сплату ПДВ за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ПКУ, та на дату такої сплати відносить суми податку до податкового кредиту на підставі належним чином оформлених митних декларацій (в обох випадках ввезення товару).

На дату повернення покупцем – резидентом постачальнику (імпортеру) товару у зв’язку із невідповідністю його якості вимогам з експлуатації, суми податкових зобов’язань постачальника та податкового кредиту покупця підлягають коригуванню на підставі розрахунку коригування, складеного постачальником та зареєстрованого в ЄРПН покупцем відповідно до п. 192.1 ПКУ.

Операція з вивезення за межі митної території України неякісного товару, який був попередньо ввезений на митну територію України, у зв’язку з його поверненням постачальнику – нерезиденту через невідповідність якості вимогам з експлуатації, підлягає оподаткуванню відповідно до норм ПКУ та МКУ в залежності від митного режиму, в який такий товар поміщався при його вивезенні за межі митної території України.

За операцією з постачання (передачі) товару, який був повторно ввезений платником податку (імпортером) взамін повернутого постачальнику – нерезиденту неякісного товару, такий платник податку повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 188.1 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідну податкову накладну.(ІПК ДФСУ від 22.01.2019 р. № 237/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Якщо за результатами перевірки, проведеної контролюючими органами, встановлено факт завищення платником податку від’ємного значення сум ПДВ, в тому числі від’ємного значення, яке було зараховано у зменшення податкового боргу з ПДВ, формується податкове повідомлення-рішення за формою «В4».

Сума від’ємного значення, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду за результатами контрольно-перевірочної роботи, відображається в податковій декларації з ПДВ в рядку 16.3 з обов’язковим відображенням такої суми в таблиці «* Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку».

При цьому в податковій декларації з ПДВ сума зменшеного від’ємного значення з ПДВ, в тому числі від’ємного значення, яке було зараховано у зменшення податкового боргу з ПДВ відповідно до податкового повідомлення-рішення за формою «В4» відображається в звітному (податковому) періоді, в якому відбулось узгодження такого податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до ст. 56 ПКУ узгодженим, вважається податкове повідомлення-рішення, по якому закінчились всі адміністративні або судові оскарження.

До того ж, виключення зі складу податкового кредиту сум ПДВ за окремими податковими накладними при проведені документальної перевірки не є підставою для подання уточнюючого розрахунку до звітності з ПДВ за відповідні звітні періоди.(ІПК ДФСУ від 04.01.2019 р. № 43/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

ПДФО і Військовий збір

Якщо в рамках виконання гарантійних зобов'язань при роздрібному продажі товарів через інтернет-магазин суб'єктом господарювання (продавцем) в користь фізичної особи (покупця) відшкодовуються витрати, пов'язані з експрес-доставкою ("Нова пошта"), то сума таких витрат обкладається податком на доходи на загальних підставах як додаткове благо.

При цьому дохід у вигляді додаткового блага відображається податковим агентом у податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу "126".

Відзначимо, що такі витрати також підлягають оподаткуванню військовим збором. (ІПК від 21.11.2018 р. № 4899/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

 

Єдиний податок / ФОП

До платників єдиного податку другої групи належать підприємці, які надають послуги, у тому числі побутові, платникам єдиного податку та/або населенню; виробляють та/або продають товари; провадять діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року:

вони не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу у них не перевищує 1,5 млн грн.

Якщо підприємець, що провадить діяльність у сфері ресторанного господарства (обслуговує замовлення свят, банкетів; продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів), дотримує цих правил, він може перебувати на другій групі платників єдиного податку.

При цьому в реєстрі платників єдиного мають бути відомості про такий вид його господарської діяльності.(Лист ДФС від 29.12.2018 № 5495/Ж/99-99-13-01-02-14/ІПК)

 

Кредиторська заборгованість, яка не стягнута після закінчення строку позовної давності, вважається безповоротною фінансовою допомогою. В тому числі і для ФОПа на загальній системі. "Інші" доходи включають, зокрема, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості.

Таку прострочену кредиторку ФОП загальносистемник має відобразити в Книзі обліку доходів та витрат у складі інших доходів в період визнання такої кредиторки безнадійною (п. 6 Порядку № 481).(ІПК від 22.01.2019 р. № 242/ІПК/24-13-13-06)

 

Нагадуємо, листом від 20.12.2018 г. № 5313/ІПК/26-15-13-06-09 столичні податківці визначили LiqPay як електронну платіжну систему. Київські фіскали дійшли висновку, що проведення розрахунків через LiqPay не відноситься до грошових розрахунків, тобто є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

У новому листі від 24.01.2019 р. N 255/6/99-99-13-01-02-15/ІПК податківці нагадали, що платники єдиного податку першої - третьої групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій формі), проте ця консультація не містить висновку, що проведення розрахунків через LiqPay є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування. З питань віднесення переказів за допомогою сервісу LiqPay до грошових розрахунків податківці радять платнику податків звертатися до Національного банку України.

Як відомо, НБУ ніколи не реєстрував "Платіжну систему LiqPay", про що свідчать дані з відкритого реєстру платіжних систем НБУ (публікується відкрито на сайті НБУ). Сподіваємося, Національний банк озвучить свою позицію та поставить крапку в даному питанні.

 

ЄСВ

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується ЄСВ, не передбачає виплат з оплати найма житла працівникам.

Отже, роботодавець нараховує ЄСВ на витрати, понесені ним у зв'язку з оплатою житла працівникам.

(ІПК від 02.01.2019 р. № 4/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

 

Готівкові розрахунки/ РРО

Підприємство, яке надає держателям електронних платіжних засобів послуги з видачі готівки за допомогою платіжного термінала (імпринтера) на підставі квитанцій платіжного термінала (спінів), реєструє у встановленому порядку ці операції в розрахункових документах РРО або РК, складає видатковий касовий ордер на загальну суму проведених операцій за день та здійснює запис у касовій книзі.

В свою чергу, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;

ідентифікатор платіжного пристрою;

суму комісійної винагороди (у разі наявності);

вид операції;

реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;

напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи що передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;

підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

Тож при відображенні операції з видачі готівки держателю електронного платіжного засобу у видатковому касовому чеку РРО має бути зазначено «Видача готівки» та відповідні реквізити такого касового чеку.(ІПК ДФС від 28.12.2018 р.  № 5449/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)

 

Коли проводите розрахункові операції з відстроченням платежу або у кредит, разом з товаром маєте видати покупцеві розрахунковий документ і зазначити у ньому форму оплати «У КРЕДИТ».

Готівку, яку отримали за товар, проданий у кредит, потрібно:

або оприбутковувати у касі підприємства з оформленням ПКО;

або внести до скриньки та пам’яті РРО через операцію «службове внесення» і зазначити у службовому документі номер фіскального чека, за яким продали товар у кредит.

Проводити через РРО погашення кредиту раніше відпущеного товару та видавати касовий чек на суму оплати не можна, позаяк це збільшує суму розрахунків проведених через РРО.(Лист ДФС від 21.01.2019 № 231/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)

 

Різне

Прибутківці під час розрахунку амортизації ОЗ (4 групи) за прямолінійним методом можуть використовувати мінімально допустимий строк амортизації – два роки починаючи з 1 січня 2017 року (п. 43 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Причому реалізувати це право вони можуть лише за певних умов, зокрема якщо витрати на придбання таких ОЗ понесені (нараховані) після 1 січня 2017 року та в разі, якщо для таких ОЗ одночасно виконуються такі вимоги:

ОЗ не були введені в експлуатацію та не використовували на території України;

ОЗ використовують у власній господарській діяльності та не продають або не надають в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна);

ОЗ введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року.

Завдяки змінам у ПКУ, часовий проміжок, який стосується введення в експлуатацію вказаних ОЗ, подовжили до 31 грудня 2019 року.(Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" від 23.11.2018 р.  № 2628-VIII.)

 

Неустойку (пеню) за несвоєчасно виконане грошове зобов’язання, виплачену фізособі, оподатковують ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

При цьому підприємство не має збільшувати фінрезультат до оподаткування податком на прибуток на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь фізосіб.(Лист ДФС від 11.01.2019 р. № 98/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.)

 

Підприємство на складі-магазині встановило термінал самообслуговування, через який покупці під час оплати товарів самостійно вносять готівкові кошти. При цьому споживачі під час проведення розрахунків за товар платіжних карток не використовують.

Сплачені покупцями кошти зараховуються на поточний рахунок підприємства.

У такому разі, якщо ПТКС, через який покупці готівкою оплачують товар, належить банку, такі розрахунки вважають безготівковими. Тоді застосовувати РРО не потрібно. Інакше підприємство має застосовувати РРО. (Лист ДФС від 22.01.2019 р. № 247/6/99-99-14-05-01-15/ІПК.)

 

Правління Нацбанку прийняло рішення від 31.01.2019 р. №88-рш, яким залишило облікову ставку на рівні 18,0% річних.

Збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Наступне засідання Правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 14 березня 2019 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка.

 

 

Additional information