Підбірка новин законодавства станом на 01.02.2018 року

 

Податок на додану вартість

ДФС в  ІПК від 27.12.2017 р. № 3173/6/99-95-42-03-15/ІПК: під час списання кредиторської заборгованості, яка виникла при імпорті товарів, розрахунки з постачальником-нерезидентом за які не проведено, не змінюється сума компенсації вартості товарів та не відбувається повернення сум ПДВ, сплачених під час увезення товарів, то підстав для коригування податкового кредиту, сформованого на підставі отриманої митної декларації, не виникає.

 

Визначення коду УКТ ЗЕД набору (комплекту) товарів, який містить декілька видів однієї товарної позиції та один (чи декілька) видів іншої товарної позиції, здійснюється з урахуванням правила 3 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, у податковій накладній відображається одним рядком.

Графи 6 і 7 податкової накладної щодо кількості й ціни постачання одиниці товару під час постачання наборів (комплектів) заповнюються в установленому порядку – ціна одиниці набору (комплекту) товарів і кількість таких наборів (комплектів). (ГУ ДФС у ЗапорIзькIй області в ІПК від 26.12.2017 р. № 3128/ІПК/08-01-12-01-10)

 

ЗУ від 07.12.2017 р. № 2245-VIII запроваджено окремий строк реєстрації в ЄРПН для мінусових розрахунків коригування – 15 к.дн. із дня отримання такого розрахунку коригування отримувачем (покупцем) (зміни до п. 201.10 ПКУ).

 

Можливості складення платником ПДВ розрахунку коригування на зменшення нарахованих податкових зобов'язань у разі повернення неплатнику частини попередньої (авансової) оплати ПКУ не передбачено. (ГУ ДФС у м. Києві в ІПК від 26.12.2017 р. № 3130/ІПК/26-15-12-01-18)

 

Обсяги постачання товарів/послуг і сума ПДВ, указані в податковій накладній, яка складена без факту здійснення господарської операції, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ. Відповідно, розрахунок коригування до податкової накладної, складений без факту здійснення господарської операції, також не підлягає відображенню в декларації. (ІПК ДФСУ від 29.12.2017 р.№ 3225/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

 

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна номенклатури постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) у розрахунку коригування зі знаком «-» зазначає показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких змінюється (анулюється). При цьому в графі 1 такого розрахунку коригування в обов'язковому порядку вказується № за порядком рядка податкової накладної, що коригується (номенклатура якого анулюється).

Для додавання нової товарної позиції, якої не було в податковій накладній, що коригується, у розрахунку коригування до такої податкової накладної зі знаком «+» в окремих рядках зазначаються показники номенклатури товарів/послуг, що додаються (нові товарні позиції). При цьому в графі такого розрахунку коригування таким новим товарним позиціям присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, що коригується.

У разі якщо відбувається лише зміна кількісних та/або вартісних показників податкової накладної, без зміни безпосередньо номенклатури товарів/послуг, таке коригування здійснюється записом в одному рядку в розрахунку коригування до податкової накладної, у графі 1 якого відображається № за порядком рядка податкової накладної, що коригується.ІПК ГУ ДФС у ХаркIвськIй області від 05.01.2018 р. № 52/ІПК/20-40-12-01-11

 

Визначена главою 19 ЦКУ та п. 102.5 ПКУ позовна давність не стосується порядку відшкодування ПДВ, який установлено ст. 200 ПКУ, та показників податкової звітності з ПДВ.

Тож, у разі прийняття платником ПДВ рішення про повернення суми бюджетного відшкодування такий платник податку має право включити до заяви про повернення суми бюджетного відшкодування залишок від'ємного значення ПДВ до повного його погашення, незалежно від спливу строків позовної давності (1095 днів), за умови, якщо суми ПДВ, з яких сформовано такий залишок, сплачені постачальникам товарів/послуг.

(ІПК ДФСУ від 05.01.2018 р. № 72/6/99-99-12-03-02-15/ІПК)

 

Операція з уступки покупцем (первинним кредитором) права вимоги новому кредитору не спричиняє податкових наслідків із ПДВ для постачальника. Постачальник (боржник) на дату заміни кредитора у зобов'язанні не коригує податкових зобов'язань із ПДВ, визначених на дату отримання ним попередньої (авансової) оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкової накладної на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події операції (отримання авансу). ІПК ДФСУ від 15.01.2018 р. № 149/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

З 03.12.2017 суми ПДВ, зазначені в податковій накладній/розрахунку коригування, які були зареєстровані в ЄРПН із порушенням строку реєстрації, можуть бути включені до складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вони зареєстровані в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 к.дн. із дати складання податкових накладних/розрахунків коригування, у т.ч. для платників ПДВ, які застосовують касовий метод.
(
ІПК ДФСУ від 15.01.2018 р. № 150/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

 

Податок на прибуток

У випадку продажу основних засобів (у т.ч. інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю), які використовуються в господарській діяльності й підлягають амортизації в податковому обліку, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухобліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Своєю чергою, на вартість необоротних активів, утриманих для продажу (запасів), коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ не здійснюється та рядки 1.1.2 і 1.2.2 Додатка Р1 «Різниці» до рядка 03 Р1 декларації з податку на прибуток не заповнюються.

(ДФСУ в ІПК від 28.12.2017 р. № 3186/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

З 1 січня 2018 року обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів покладається на будь-якого резидента – емітента корпоративних прав, крім платників єдиного податку. Тобто юрособи – платники єдиного податку більше не повинні сплачувати дивідендний авансовий внесок із податку на прибуток. ЗУ від 07.12.2017 р. № 2245-VIII.

Відповідно до нового пп. 49.18.6 ПКУ, декларація з податку на прибуток подається у 60-денний строк, тобто – 1 березня 2018 року за 2017 рік. (ЗУ  від 07.12.2017 р. № 2245-VIII.)

З метою оподаткування малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди не належать до основних засобів.
Групи основних засобів (інших необоротних активів) та мінімально допустимі строки їх амортизації в податковому обліку встановлені 
пп. 138.3.3 ПКУ. З урахуванням положень пп. 138.3.1 ПКУ вартість бібліотечних фондів і малоцінних необоротних активів у податковому обліку не підлягає амортизації. Відображення різниць, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів і передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі п.п. 138.1138.2 ПКУ, здійснюється в рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації з податку на прибуток підприємства. Під час визначення різниць відповідно до п.п. 138.1 та 138.2 ПКУ враховується вся сума нарахованої у звітному періоді амортизації основних засобів і нематеріальних активів незалежно від того, чи включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку. ДФСУ в  ІПК від 11.01.2018 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК повідомляє, що значення рядка 1.1.1 додатка РІ до Декларації, у якому відображається сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до правил бухобліку, що враховується для збільшення фінансового результату до оподаткування, може не збігатися зі значенням рядка 2515 р. III «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Якщо нерезидент із метою виконання договору перевезення вантажу залучає до виконання третіх осіб (резидентів або нерезидентів), що надають послуги з перевезення (фрахту), то компенсація таких виплат резидентом нерезиденту-експедитору не вважається сумою фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договором фрахтування, і положення міжнародних договорів для застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку на прибуток не застосовуються. Компенсація таких виплат, відповідно до абз. «й» пп. 141.4.1 ПКУ, є іншими доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку й за ставками, визначеними пп. 141.4.2 ПКУ. (ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 03.01.2018 р. № 11/ІПК/10/26-15-12-03-11)

Праця і зарплата

У випадку виплати середньої зарплати за період відрядження премію за цей період не нараховують. Про це йдеться в листі Мінсоцполітики від 22.11.2017 р. № 2779/0/101-17.

 

Із 2018 року для підприємств (установ, організацій) із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб запроваджено квоту в розмірі не менш ніж одна особа у середньообліковій чисельності штатних працівників для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком лишилося 10 і менше років (далі – особи передпенсійного віку).
(Лист Мінсоцполітики 
від 16.11.2017 р. № 718/0/126-17/241)

На фізичних осіб - підприємців така норма не поширюється. Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників. Першим звітним роком буде 2018 рік.

 

Управління Держпраці у Волинській області:

Чи обов'язково видавати за два тижні наказ про щорічну відпустку?

Ні, якщо за два тижні до відпустки ознайомите працівника з повідомленням про дату її початку, передбачену графіком відпусток.
Повідомити можна двома способами – ознайомити з:

• наказом про відпустку;

• повідомленням про відпустку.

Для того щоб скоротити документообіг, видавайте накази про відпустку з таким розрахунком, аби ознайомлювати з ними працівників щонайменше за 2 тижні до відпустки. На великих підприємствах зробити це складно. Аби не порушити законодавство, видавайте накази за 16-17 днів до відпустки.

У разі якщо ви використовуєте повідомлення про відпустку, наказ можна видати за 5-7 днів. Тоді бухгалтер устигне нарахувати й виплатити відпускні працівнику щонайменше за 3 дні до відпустки.
Чи можна видати наказ про поділ відпусток по 7 днів через виробничу необхідність?
Ні. Такий наказ суперечить двом нормам Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (ч. 1 ст. 12):
• ділити щорічну відпустку можна на прохання працівника;

• у разі поділу щорічної відпустки одна безперервна частина має становити щонайменше 14 к.дн.

Отже, ініціювати поділ відпустки має працівник, а не роботодавець. Тому наказ про поділ відпусток – неправомірний.
Чи може працівник брати відпустку по 1-2 дні винятково в робочі дні?
Може, якщо роботодавець згоден так поділити відпустку. Якщо працівник хоче більше відпочивати, йому ліпше оформити відпустку частинами лише на робочі дні. А якщо потрібні гроші – обрати для відпустки періоди, на які припадають вихідні дні за
графіком роботи. За ці дні працівник також отримає відпускні.

 

Мінсоцполітики в листі від 18.05.2017 р. № 1454/0/101-17/28: у разі зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівникові у зв'язку з переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не провадиться. Коригування середньої заробітної плати здійснюється у зв'язку з підвищенням окладів відповідно до актів законодавства та за умови, якщо працівник обіймає одну й ту ж посаду до підвищення окладів та після їх підвищення.

 

За результатами розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій, Мінсоцполітики листом від 17.12.2017 р. № 571/0/86-17/218 надано роз'яснення щодо реалізації права на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соцстраху особам, які виконують роботи, надають послуги за договорами цивільно-правового характеру.

 

ПДФО

Якщо роботодавцем здійснюється відшкодування суми туристичного збору, сплаченого працівником під час відрядження в межах України за найм житлового приміщення, то сума такого відшкодування включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника як додаткове благо й обкладається ПДФО на загальних підставах.(Єдина база податкових знань)

 

У 2018 році створять Єдину базу даних звітів про оцінку, яка забезпечуватиме розміщення, створення, зберігання й оприлюднення всієї інформації про об'єкт нерухомості та його вартість, електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією та документами з авторизованими електронними майданчиками й користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
Звіт про оцінку, не зареєстрований у Єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера, вважатимуть недійсним.

Під час посвідчення правочинів, для яких передбачено чинним законодавством України отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевірятиме реєстрацію такого звіту в Єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера.

Відповідними нормами доповнено п. 172.3 ПКУ Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII, який чинний із 01.01.2018.

Не включається до оподатковуваного доходу вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т.ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його членів сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) раз на календарний рік і за умови, якщо вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної зарплати, установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2018 році – 18 615 грн).
Водночас фінрезультат збільшують на суму повної або часткової компенсації раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років роботодавцем, який є платником податку на прибуток, у разі якщо така компенсація відповідно до ПКУ не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи – платника ПДФО. ЗУ від 07.12.2017 р. 
№ 2245-VIII.

Якщо працедавцем під час застосування вахтового методу роботи планується надавати своїм працівникам безоплатно послуги з перевезення від пункту збору до місця роботи й назад, то з метою оподаткування вартість такої послуги включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо й обкладається ПДФО на загальних підставах. (ДФС в ІПК від 20.12.2017 р. № 3059/6/99-99-13-02-03-15/ІПК).

Якщо за рахунок коштів юрособи (роботодавця) проводиться медогляд фізосіб (працівників), які не зазначені в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженому постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559 то вартість такого огляду:

• включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівників як додаткове благо й обкладається ПДФО;

• відображається у ф. № 1ДФ під ознакою доходу «126». ДФС в ІПК від 22.12.2017 р. № 3121/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.

 

Підпунктом 168.4.5 ПКУ визначено, що фізична особа, відповідальна за нарахування й утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, – за місцем реєстрації в контролюючих органах;
б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам – за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);

в) у решті випадків – за її податковою адресою.

Отже, податковий агент – підприємець має сплачувати утримані з доходів фізичних осіб (найманих працівників) ПДФО та ВЗ за місцем своєї реєстрації незалежно від місця провадження підприємницької діяльності. (ТО ДФС у Херсонській області)

Єдиний соціальний внесок

Нарахування ЄСВ працівнику – особі з інвалідністю здійснюється з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії, та закінчується датою припинення інвалідності.

Тож, у разі якщо працівник надає роботодавцеві в місяці встановлення йому інвалідності листок непрацездатності за минулі періоди, тоді роботодавець нараховує ЄСВ за такі періоди в розмірі 8,41%. Якщо працівник надає роботодавцеві в місяці нарахування, у якому скасована інвалідність, листок непрацездатності за минулі періоди, роботодавець нараховує ЄСВ у розмірі 22%. (ІПК ДФС від 17.01.2018 р. № 183/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

 

Починаючи з 01.01.2018, підприємці на загальній системі оподаткування сплачують ЄСВ за себе за результатами кожного кварталу (до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачують єдиний внесок). Вперше за такою схемою ЄСВ підприємці-загальносистемники сплачують до 20 квітня за 1-й квартал 2018 року. (Повідомлення ГУ ДФС у Чернігівській області)

 

Фізособи - підприємці на загальній системі оподаткування звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли пенсійного віку й отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ винятково за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Звіт із ЄСВ зазначеними особами не подається.

Акцизний податок

Якщо підприємство здійснює операції лише з паливними картками та/або талонами на пальне без реалізації пального в розумінні абз. 2 пп. 14.1.212 ПКУ, при цьому договори постачання передбачають постачання карток (талонів) як торговельної послуги на отримання палива, то за такими операціями підприємству не потрібно реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального, обов'язку складати й реєструвати акцизні накладні не виникатиме. ІПК ДФСУ від 22.01.2018 р. № 239/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Бухгалтерський облік

У разі відсутності на підприємстві посади особи, відповідальної за забезпечення ведення бухгалтерського обліку, або у випадку вакантної посади обов'язок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності покладається безпосередньо на власника чи керівника підприємства.

У такому випадку до контролюючого органу подається заява за формою № 1-ОПП із позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» з відомостями про керівника підприємства.

Земля

Індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів й інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується зі значенням 100%. Відповідна норма прописана в п. 9 підрозділу 6 «Перехідних положень» ПКУ. До того ж уточнено, що індекс споживчих цін за 2017 рік, який використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей обкладення єдиним податком четвертої групи, застосовується зі значенням 100%. (ЗУ від 07.12.2017 р. № 2245-VIII)

Готівкові розрахунки

НБУ затвердив постанову від 29.12.2017 р. № 148, чинна з 05.01.2018 року, якою викладено в новій редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Положення передбачає низку новацій:

• здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних і програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які забезпечували б безпечне передавання коштів і робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана «пневмопошта»);

• здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації;

• застосування ЕЦП юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб'єктами електронної взаємодії;

• покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу;

• визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від графіка роботи, способів здавання готівки; визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей установлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств;

• передбачено, що використання печатки підприємством не є обов'язковим.

Було також затверджено нові форми касових  документів.

 

У разі проведення розрахунків за попередньою (авансовою) оплатою за товар (послугу) такі розрахунки проводяться через РРО із зазначенням у касовому чеку, наприклад, «сертифікат», у касовому чеку в разі повернення товару (послуги) указується, яка саме сума використаного «сертифіката». (ІПК ДФС від 26.12.2017 р. № 3144/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)

Різне

За неподання або несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120.1 ПКУ. Штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг сплачуються за кодом бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» згідно з Класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11.
Лист ДФСУ від 17.01.2018 р. № 1390/7/99-99-12-02-04-17

 

Правління НБУ Рішенням від 25.01.2018 р. № 43-рш підвищило облікову ставку до 16% річних із 26 січня 2018 року.

 

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) фізособі податкове/податкові повідомлення-рішення з податку на майно в строки, установлені відповідними нормами ПКУ, фізособи звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання (п. 126.3 та пп. 266.10.2 ПКУ). При цьому також установлено, що податкове зобов'язання з податку на рухоме майно може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) у межах строків, визначених п. 102.1 ПКУ, тобто в межах 1095 днів. (ст. 287 ПКУ в частині справляння плати за землю). Зміни внесено ЗУ від 07.12.2017 р. № 2245-VIII.

Платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах Казначейства, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному БКУ, зважаючи на зміни, унесені ЗУ від 07.12.2017р. № 2233-VIIІ. (ДФС у листі від 05.01.2018 р. № 466/7/99-99-12-03-04-17)

 

 

Additional information